Person skriver på papper
Person skriver på papper
Ägarskyddsförsäkring

I ditt medlemskap ingår en fördelaktig gruppförsäkring – Ägarskyddsförsäkring

Även om det är ovanligt, kan du som husägare bli av med lagfarten till din villa till följd av bedrägerier med förfalskade köpehandlingar. Ägarskyddsförsäkringen innebär att du som medlem får kostnadsfri hjälp av förbundets jurister om någon orättmätigt skulle göra anspråk på din villafastighet och du blir tvungen att gå till domstol eller annan myndighet för att hävda din rätt. Försäkringen ger också ett engångsbelopp för att täcka olägenheter som uppstår i samband med lagfartskapningen.

Vad innebär lagfartskapning?

  • Uppdiktade köpebrev skickas till Lantmäteriet där ägarens namnteckning har blivit förfalskad och har bevittnats av påhittade personer.

  • Om Lantmäteriet beviljar ansökan och registrerar den nya lagfarten är kapningen i juridisk mening fullbordad.

  • Den riktiga husägaren meddelas via ett brev från Lantmäteriet att lagfarten för fastigheten har ändrats.

  • Som husägare måste du då överklaga snarast möjligt.

  • Du riskerar att få krav på att betala stämpelskatt för överlåtelsen om köparen inte betalar skatten.

  • Finns digital brevlåda, till exempel Kivra, får den riktige husägaren ett meddelande dit när någon annan ansöker om lagfart, varför ett försök till lagfartskapning kan avvärjas genom att omedelbart kontakta Lantmäteriet.

Har du frågor till oss?

Tveka inte att kontakta Villaägarnas Försäkringsservice. Vi hjälper dig mer än gärna med allt du undrar om!

Telefon0771 626 010

Mailforsakring@villaagarna.se

Våra telefontider är måndag till fredag 08.30 - 17.00.

Vill du bli kontaktad av oss?