Ökande villainbrott och stor skillnad i att drabbas 

Villainbrotten har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016. Störst risk för inbrott i småhuset löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 procent av småhusen av inbrott under 2016. Snittet för riket var 0,67 procent. I Arjeplog, Berg och Åre polisanmäldes däremot inga inbrott alls under 2016, visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Två tredjedelar av de 13 812 inbrott som polisanmäldes under 2016 begicks i Stockholms, Skåne eller Västra Götalands län. Flest inbrott polisanmäldes i Stockholms stad. I förhållande till antal småhus låg dock Solna, Danderyd och Sundbyberg sämre till.
- Antalet inbrott per småhus var 4,6 procent i Solna. I den takten tar det 22 år att gå igenom hela beståndet. De flesta småhusägare kan alltså räkna med att drabbas någon gång under den tid de bor i huset. Det borde vara en väckarklocka för både småhusägarna, polisen och kommunen, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Under 2016 polisanmäldes färre villainbrott än 2015, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt. Hittills under 10-talet har i snitt drygt 13 700 villainbrott polisanmälts varje år. Under 00-talet var siffran 10 700 per år, en ökning med 3 000 villainbrott eller 28 procent.

- Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för. Polisen och kommunerna behöver prioritera det brottsförebyggande arbetet. Dessutom behöver fler inbrottstjuvar sättas fast. Vi måste vara beredda att lyfta på alla stenar för att bryta trenden varaktigt, säger Lena Södersten. 
På länsnivå var inbrottsfrekvensen 2016 högst i Stockholms och Skåne län, 1,4 % respektive 0,98 %. Lägst var den i Gotlands län, 0,16 %.

Mest inbrottsdrabbade kommuner per småhus 2016

Kommun

Inbrott per 
småhus 2016 

Alla inbrott

Ökning av antal 
inbrott 1996-2016

Solna

 4,6 %

31

82 %

Danderyd

 3,2 %

217

117 %

Sundbyberg

 3,1 %

43

291 %

Stockholm

 2,2 %

999

109 %

Malmö

 2,1 %

570

141 %

Södertälje

 1,9 %

245

214 %

Lidingö

 1,8 %

132

124 %

Göteborg

 1,8 %

950 

59 %

Botkyrka

 1,7 %

204

65 %

Salem

 1,5 %

56

22 %

 

Villaägarnas rapport

I vår rapport redovisas källor och hur undersökningen gjorts.
Rapporten och tabeller för alla län och kommuner hittar du här

Kontaktpersoner

Lena Södersten, förbundsjurist: 073-582 93 49
Anna Werner, samhällsekonomisk analytiker: 076-818 49 15
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef: 0768-48 13 00