Gul villa med mörk grund
Nyckel i dörr
Par sitter bland flyttkartonger

Skatten för uthyrning sänks

Nu blir det lönsammare att hyra ut sitt boende. Det är en fråga som Villaägarna drivit ihärdigt. Men än är vi inte nöjda utan pressar på för ytterligare sänkning. Även ROT-avdraget bör höjas för att uppnå bäst effekt.

Villaägarna har i debattartiklar och i möten med bostadsministern framfört att schablonbeloppet måste höjas. Vi ser hur bostadsbyggandet minskar kraftigt och ett sätt att ändå öka utbudet av bostäder är att fler hyr ut en del av bostaden. Det kan exempelvis handla om en del av bostaden som inte används efter att barnen flyttat ut.

Regeringen har nu skickat ut en remiss och föreslår att beloppet ska höjas från 40 000 kronor till 50 000 kronor. Vi välkomnar förstås detta, men hade gärna sett att beloppet fördubblats till 80 000 kronor och att det indexerats mot KPI.

ROT-avdraget bör höjas för bäst effekt

Villaägarna driver även frågan om att reformen borde kombineras med en höjning av ROT-avdraget. Hushållen är just nu mycket ekonomiskt pressade och det kostar rätt mycket att göra om en del av bostaden till uthyrningsdel. Det kan behövas extra väggar, en ny ytterdörr, att ordna med VA och liknande. Ett förstärkt ROT-avdrag i kombination med ett höjt schablonavdrag skulle vara ett bra sätt att öka utbudet av bostäder, särskilt när bostadsbyggandet bromsar in samtidigt som det råder bostadsbrist.

Vi har därför föreslagit att ROT-avdraget borde höjas till 100 000 kr och återställas till 50 procent av arbetskostnaden. Att höja ROT-avdraget är också en sund åtgärd för att dämpa kommande lågkonjunktur och för att hålla uppe sysselsättningen inom byggbranschen som just nu är i stagnation.

Sverige borde ta efter Norge i uthyrning

På lång sikt tror Villaägarna att det vore bra med en större reform. I Norge har de en mycket framgångsrik modell för uthyrning av delar av privatbostaden. Där utgör uthyrningen av denna form ungefär 5 procent av alla bostäder i det bebodda beståndet. En studie från BKN visar att denna modell skulle kunna ge ett potentiellt utbud på 424 000 lägenheter i svenska förhållanden.

I Norge förbereder villaägaren ofta en del för uthyrning redan när ett hus byggs. Det kan handla om att dra in separat VA och liknande. Systemet är dessutom så pass säkert att den beräknade hyresintäkten ofta kan räknas in i bankernas finansieringskalkyl när en fastighet köps.

En av de största fördelarna med att hyra ut i egen bostad i Norge är att hyresintäkterna kan vara skattefria

Att hyra ut en så kallad källarlägenhet (sokkelboliger) betraktas i Norge som uthyrning i egen bostad. En av de största fördelarna med att hyra ut i egen bostad i Norge är att hyresintäkterna kan vara skattefria. För att kunna hyra ut måste dock lägenheten uppfylla vissa tekniska krav, som ventilation och liknande. Dessutom kan man inte hyra ut mer än hälften av marknadsvärdet för bostaden. Gör man det beskattas den överskjutande delen.

I Norge finns en stor marknad för inneboende, vilket inte minst underlättar för unga att hitta bostäder. Att hyra ut en del av den egna bostaden är alltså inte bara fördelaktigt för ägaren utan kanske framför allt personer som är nya på bostadsmarknaden.

Villaägarna anser därför att det bör tillsättas en utredning där man tittar närmare på den "norska modellen" och hur den kan implementeras i Sverige. I denna utredning bör man även granska regelverken kring uthyrning för att förenkla dem.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.