Husritning med linjal och skyddshatt
Man i arbetskläder som tittar på bygge

Nej till att bygga flerbostadshus i småhusområden 

Om några veckor samlas bostadsminister Märta Stenevis miljöparti till kongress. Nu vill hon och övriga partistyrelsen att partiet ska gå till val på att bryta segregationen med hjälp av mer långtgående stadsplanering, till exempel genom att göra det lättare att ändra detaljplaner för att kunna få flerbostadshus i befintliga småhusområden.

Partistyrelsens proposition Program för social rättvisa innehåller förutom förslag på skattehöjningar på småhusboende, vilket Villaägarna bestämt motsätter sig, flera förslag på stadsplaneringsområdet. Förslag som förtjänar långt mer uppmärksamhet än de hittills fått, inte minst med tanke på att Miljöpartiet är ett litet men inflytelserikt parti som haft bostadsministerposten sedan 2014.

Mp vill göra det lättare att ändra detaljplaner

Partistyrelsen vill i sin proposition bryta boendesegregationen genom att ”skapa större möjligheter till sammanhållning och kontaktytor mellan personer med olika bakgrund”.

Det ska bli "lättare att ändra detaljplaner för att komplettera villaområden med flerbostadshus" och "bygga ihop olika delar av staden" för att "skapa gemensamma sammanhang för personer som bor i olika områden”.

Alla vill bo i lugna områden

Även om boendepreferenserna delvis skiljer sig åt mellan människor, finns gemensamma drag. Alla vill bo på platser där kriminaliteten är låg. Många småbarnshushåll söker sig gärna till lugna bostadsområden där det finns mer grönytor. Äldre hushåll likaså. Det gör att en del bostadsområden blir mer attraktiva än andra, vilket avspeglas i de priser hushållen får betala. I synnerhet för unga hushåll krävs ofta stora lån.

Därför måste medborgarna kunna lita på att lagar och regler gäller. En noggrann husköpare som studerat gällande detaljplan köper ett småhus under premissen att den kommer att gälla. Till exempel att man bosätter sig i ett utpräglat villaområde. Om då politiken helt plötsligt bestämmer att gamla detaljplaner ska kunna ändras för att flerbostadshus ska kunna byggas i befintliga villaområden, omintetgörs den strävan hushållet haft att få bo så.

Bygga ihop bostadsområden bygger inte bort problem

Sverige har stora samhällsproblem. Men de minskar inte för att vi bygger ihop områden.

Naturligtvis ska inte bostadsområden med stora sociala problem lämnas åt sitt öde. Polisen måste stärka sin närvaro. Skolor måste bli bättre. Det är politikernas ansvar att se till att ansvariga myndigheter får de verktyg och resurser de behöver och att trösklar till egen försörjning sänks även om det sker med stöd från hela det övriga samhället.

Men att bygga ihop och blanda upp bostadsområden baserat på en ogrundad förhoppning om att det på något oväntat vis skulle få problemen att försvinna är naivt. 

I stället bör Miljöpartiet och bostadsminister Märta Stenevi arbeta för att fler nya stora småhusområden planeras i våra kommuner. En bostadspolitik som gör att fler hushåll kan få förverkliga drömmen om ett eget hus och en egen trädgård för små barn och grönsaksodlingar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.