mäklare till salu

Styrräntan höjs till 3,5 procent – Så påverkas dina bolånekostnader

Riksbanken höjer styrräntan igen vilket betyder att räntekostnaderna har ökat med 200 procent på bara ett år. Villaägarnas samhällspolitiska chef Håkan Larsson reder ut vad det innebär i pengar för dig.

Hur påverkas mina bolånekostnader?

Det är framför allt de rörliga bolånen som påverkas av Riksbankens räntebesked. När Riksbanken höjer sin styrränta höjer bankerna också räntorna på de rörliga bolånen. Om du hade en ränta på runt 4 procent innan höjningen, vilket var snitträntan i Sverige fram till Riksbankens räntehöjning, kan du förvänta dig att de rörliga bolånen successivt stiger upp mot 4,5 procent.

Vad innebär detta i kronor?

I augusti 2022 låg den rörliga bolåneräntan på ungefär 1,5 procent. Om du hade ett lån på 1 miljon kronor gav det en månadskostnad efter ränteavdrag på 875 kr/mån (10 500 kronor per år). Efter dagens räntebesked kommer de rörliga bolånen att pressas upp mot 4,5 procent, vilket ger en månadskostnad på 2 625 kronor (31 500 kronor per år). Räntekostnaderna har alltså ökat med 200 procent på bara ett år.

I tabellen nedan ser du månadskostnaderna vid olika belåning vid en ränta på 4,5 procent. Något alla kanske inte tänker på är att när räntekostnaden överstiger 100 000kr per år, blir ränteavdraget bara 21 procent jämfört med normala 30 procent. Taket har inte höjts sedan det infördes och den kraftiga räntehöjningen innebär att många hamnar ovanför takbeloppet. Villaägarna kämpar därför för att taket ska höjas och att det ska indexeras mot den allmänna prisutvecklingen på småhus.

Lån

Ränta

Räntekostnad per mån

Räntekostnad per år

   1 000 000 kr

4,5%

2 625 kr

31 500 kr

   2 000 000 kr

4,5%

5 250 kr

63 000 kr

   3 000 000 kr

4,5%

8 138 kr

97 650 kr

   4 000 000 kr

4,5%

11 100 kr

133 200 kr

   5 000 000 kr

4,5%

14 063 kr

168 750 kr

 

Vad kommer hända med de rörliga bolånen på sikt?

Riksbankens nästa räntemöte är i juni. I dessa tider är det svårt att sia om framtiden, men Villaägarna gör i nuläget bedömningen att de vid detta möte höjer reporäntan ytterligare med 0,25 eller 0,5 procentenheter så att styrräntan hamnar på 3,75 till 4,0 procent. Villaägarna gör bedömningen att Riksbanken därefter inte höjer styrräntan ytterligare. Eftersom de rörliga bolånen följer styrräntan, så kommer detta innebära att ditt rörliga bolån troligtvis kommer att ligga runt 4,75 till 5,0 procent till sommaren.

Ska jag binda räntan eller inte?

Huruvida man ska binda i detta läge beror på ens räntekänslighet. Det generella tipset i detta läge är att ligga kvar på rörliga bolån.

Även om inflationen ännu är mycket hög, ser man i statistiken att världsmarknadspriserna på en mängd varor just nu sjunker. Många råvarupriser har vänt ner, men även energipriser och världsmarknadspriset på mat har minskat (även om vi ännu inte ser det i butikspriserna). Det innebär att den underliggande inflationen kommer att avta. Dessutom har inflationen i USA vänt nedåt sedan juni 2022 från 9 procent till 5 procent – och det som händer i USA brukar också hända i Sverige med viss fördröjning.

Det kan dock dröja en tid efter detta innan Riksbanken börjar sänka styrräntan

Den sammantagna bilden är att inflationen kommer att fortsätta nedåt i Sverige, vilket kommer att minska trycket på Riksbanken att höja sin styrränta ytterligare. Istället är det mer troligt att Riksbanken kommer att ligga kvar på en ränta på 3,75 till 4,0 procent tills inflationen börjar krypa ned i paritet med styrräntan och att de därefter börjar sänka. Det gör också att det kan vara bättre att ligga kvar på rörliga bolån än att binda dem. Riksbanken gör bedömningen att inflationen kommer ner under 4 procent till hösten. Det kan dock dröja en tid efter detta innan Riksbanken börjar sänka styrräntan, eftersom de vill vara säkra på att inflationen kommer ner till målet på 2 procent.

Om din ekonomi är mycket ansträngd och du inte klarar av oväntade räntehöjningar kan man förstås ändå överväga att binda. Men då bör man inte binda på särskilt lång tid, kanske ett eller max två år.

Räntekostnaderna är mycket höga ur ett historiskt perspektiv

För nya bolånetagare ligger belåningsgraden i genomsnitt på 64,5 procent. Om denna summa multipliceras med vad ett snitthus kostar i Sverige, ser man att de genomsnittliga ränteutgifterna för nya bolånetagare efter Riksbankens räntehöjning kommer att ligga på omkring 6 300 kr/mån (75 600 kr/år). Man får backa till slutet av 1992 för att hitta liknande nivåer. Då låg styrräntan på 11,5 procent och de rörliga bolånen runt 14 procent. Anledningen till att det är lika dyrt idag som på 90-talet, trots att räntan är betydligt lägre, beror på den snabba prisuppgången på småhus och ökad skuldsättning.

Tre tips när du förhandlar räntan

  1. I dag är det mycket lätt att byta bank och du behöver inte flytta ditt lönekonto om du flyttar ditt bolån. Ta in offerter från olika banker när du ska förhandla din ränta. Detta är särskilt viktigt om du funderar på att binda räntan.
  2. När du fått ränteerbjudanden från andra banker så kollar du med din nuvarande bank om de vill erbjuda samma ränta eller inte. Om de inte gör det, byt bank.
  3. En del banker har ”lockräntor” för att få in nya bankkunder. Nyttja dessa ”lockräntor” och när tiden för dessa löpt ut, så gör du helt enkelt om punkt 1.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.