Vit villa under sommaren

Småhusägare vill inte flytta brevlådan 200 meter

Småhusägare vill inte få posten till en brevlådesamling upp till 200 meter från tomtgräns. Vissa kan till och med tänka sig att betala en slant för att inte behöva flytta brevlådan. Det visar en enkätundersökning från Villaägarna.

Brevvolymerna sjunker medan antalet paket ökar. PostNord har redan börjat gå över till varannandagsutdelning av brev, tidningar och reklam. Den förändringen ska vara fullt genomförd under 2022.

Nu vill PTS ändra föreskrifterna för postutdelning så att PostNord ska kunna bestämma att posten ska delas ut i en brevlåda upp till 200 meter från bostaden. Det skulle öppna för postlådesamlingar och paketboxar i våra bostadsområden. Enligt PTS skulle förslaget, som är preliminärt, kunna innebära en försämring för 97 procent av hushållen.

Husägare vill ha brevlådan på tomten

Inte så förvånande gör småhusägarna tummen ner. Hela 89 procent av de husägare som har brevlådan vid tomtgräns svarar att det vore mycket eller ganska dåligt att få sin post till en brevlådesamling upp till 200 meter bort. Bara 5 procent tycker att det vore ganska eller mycket bra, medan 5 procent inte har någon bestämd åsikt.

Vi frågade också om husägarna skulle vara beredda att betala ett visst årligt belopp för att slippa förändringen. 54 procent är inte intresserade, medan 27 procent svarar att det vore ganska eller mycket intressant. 19 procent har inte någon bestämd åsikt.

Det är framför allt de som är negativa som kan tänka sig att betala en slant för få behålla brevlådan i tomtgräns. Det kan vara ett uttryck för att de verkligen ogillar förslaget, men det kan även finnas viss betalningsvilja. Några uppger att de är äldre och lite mindre rörliga. Då handlar det snarare om möjligheten att bo kvar än om betalningsvilja allmänt sett.

Posten är viktig samhällsservice

Människor bor kvar i sina hus längre idag. I gruppen 70-79 år bodde 53 procent i villa 2020 enligt SCB. I gruppen 80+ var siffran 38 procent. Om äldre husägare ska tvingas gå flera hundra meter fram och tillbaka med rullator för att hämta posten eller tidningen, kan det bli svårare bo kvar. Det blir extra besvärligt på vintern när det är halt och isigt, på hösten när det ligger blöta löv på trottoaren eller när det regnar. Blir det för långt till brevlådan finns risken för att framför allt äldre väljer bort dagstidningen helt och hållet.

När du har postlådan på tomten har du bättre uppsikt. Med en postlådesamling 200 meter bort ökar risken för skadegörelse och stölder, bland annat av värdepost.

Förslaget riskerar leda till fler villainbrott

En full brevlåda är en signal till inbrottstjuven att husägaren är bortrest. Villaägare har ofta större brevlådor med plats för flera dagars post. Fördelen med en stor, låsbar postlåda är att det inte syns så tydligt om husägaren inte har hämtat posten på några dagar. Om en övergång till postlådesamlingar innebär att postlådorna kommer att bli mindre finns det risk för fler fulla brevlådor, vilket i förlängningen riskerar att leda till fler villainbrott.

Du kan begära lagring av posten om du är bortrest, men den tjänsten är förenad med kostnader och fungerar inte friktionsfritt. Postlagring lämpar sig sämre för kortare perioder och det är inte alltid du kan räkna med att grannen kan hämta posten när du är bortrest. Då kan du behöva en lite större brevlåda, vilket möjligen inte fungerar om det krävs en mindre postlåda vid postlådesamling.

Enligt PTS öppnar förslaget för ”samordnade fastighetsnära leveranslösningar där skriftliga meddelanden kan delas ut på samma plats som större varuförsändelser”. En lösning som bygger på att man samlokaliserar postlådsamlingar och paketboxar skulle påverka boendemiljön i villaområden och stadsmiljö negativt.

Blanda inte ihop postutdelning med pakethantering

Villaägarna anser att föreskrifterna måste skilja på postutdelning och pakethantering. Om frågan egentligen handlar om hur pakethanteringen ska organiseras framåt borde den regleras i särskild ordning, medan småhusägarna ska kunna få post, tidningar och mindre varuförsändelser i en brevlåda vid tomtgräns även i fortsättningen.

Läs enkätsvaren i undersökningen

Debattartikel i Svenska Dagbladet

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.