Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Diskho med modern blandare och rinnande vatten
Diskho med modern blandare och rinnande vatten

Antikalkprodukt löser inte kalkproblem

Aquabion är en vattenreningsprodukt för villahushåll och företag, som just nu aktivt marknadsförs. Den uppges få bort negativa effekter av kalk i vatten och förhindra kalkavlagringar i vattenledningar. Men Aquabion löser inte kalkproblemen, enligt professor Kenneth M Persson vid Lunds Tekniska Högskola.

Aquabion är en rörbit som innehåller ett zinkbleck. Det kostar från några tusen kronor att få rörbiten installerad. Företaget bakom Aquabion påstår att zink gör att mineralet kalcit, det vill säga vanlig kalksten, omvandlas till mineralet aragonit, vilket är en slags hårdare kalksten.

Har du kalkproblem är det bättre att köpa ett avhärdningsfilter.

Enligt företaget innebär det att kalken som finns i vattnet inte längre har fästförmåga och helt enkelt spolas ner i avloppet eller enkelt torkas bort med en trasa. Företaget påstår även att zink i vatten gör att kalksten inte kan fällas ut och att kalksten löses upp. 

- Har du kalkproblem är det bättre att köpa ett avhärdningsfilter, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

Vid normalt vattentryck fälls vanlig kalksten ut, men för att aragonit ska kunna bildas, krävs temperaturer över 300 grader och tryck över 100 bar, något som inte förekommer i en vanlig vattenledning. Det är även för lite zink i vattnet för att förhindra att kalksten fälls ut.

Ingen effekt mot kalkutfällningar

Enligt ett utlåtande av professor Kenneth M Persson på Lunds Tekniska Högskola har Aquabion en reell men begränsad effekt på korrosion och biofilmspåväxt såsom mikroorganismer till exempel bakterier och ingen effekt mot kalkutfällningar.

För mer information

Johan Smeds, byggnadsteknisk expert, Villaägarna, tel 010-750 01 27
Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarna, tel 010-750 01 34,  070-251 20 90
Alexandra Svenonius, kommunikationschef, Villaägarna, tel 073-267 10 15

Professor Kenneth M Perssons kommentarer till Aquabion

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.