Avlopp med vatten som sugs ned
Avlopp med vatten som sugs ned

Anslutning till kommunalt va
- stärk villkoren för fastighetsägare

Tusentals husägare med godkänt enskilt avlopp riskerar att komma i kläm när kommuner väljer att ansluta allt fler fastigheter till kommunalt va. Villaägarna vill att fastighetsägare får bättre information, boendedialog och ekonomisk trygghet i frågor som rör avlopp. Men framför allt inte behöva betala för kommunalt va förrän det börjar användas.

Idag säger lagen om allmänna vattentjänsters (LAV) att länsstyrelsen kan kräva att en kommun tvångsansluter fastigheter till kommunalt va i ett utpekat område, även om ingen av de boende där vill ha det. Här är Villaägarnas förslag i frågan om tvångsanslutning till kommunalt va:

1. Dialog med de boende

I väntan på ett eventuellt föreläggande om kommunalt va från länsstyrelsen, bör kommuner höra hur boende i området ställer sig till kommunalt va, om de har egna idéer om hur det skulle kunna se ut rent tekniskt och så vidare. Dialogmöten mellan fastighetsägare, kommun och kommunens va-bolag ska protokollföras.

2. Framförhållning och information

Berörda fastighetsägare bör informeras i god tid inför ett möte i kommunfullmäktige där frågan om utbyggnad av kommunalt va ska tas upp. Efter beslut om kommunalt va till ett område, ska fastighetsägarna informeras omgående då ju anslutningsavgifter (ofta flera hundra tusen kronor) har stor inverkan på hushållets ekonomi.

3. Godkänt enskilt avlopp ska gälla

Med dagens regler måste fastighetsägare som inte vill använda det nyutdragna kommunala va-nätet, bevisa att den egna avloppsanläggningen är bättre än kommunens. Villaägarna menar att det borde räcka med att den egna anläggningen redan är godkänd av kommunen för att man ska få fortsätta använda den och slippa betala anslutningsavgift.

4. Husägaren betalar vid användning

Idag måste husägaren betala anslutnings-/anläggningsavgift så snart kommunen upprättat en anslutningspunkt till nätet vid fastighetsgränsen. Villaägarna anser att husägare inte ska behöva betala förrän en fastighet kopplas till det kommunala va-nätet, det vill säga när fastighetsägaren börjar använda kommunalt vatten och avlopp.

5. Hänsyn till ekonomiskt svaga hushåll

Ingen ska drivas från hus och hem på grund av avloppet. Villaägarna anser att det bör finnas en statlig lånegaranti för resurssvaga hushåll. Lånegarantin ska träda in när hushållets ekonomi är så svag och fastighetsvärdet så litet, att kommersiella banker vägrar ge nödvändiga lån för va-anslutning eller åtgärdande av det enskilda avloppet.

Kommunerna borde också bli bättre på att upplysa fastighetsägare om att de ibland har rätt till att dela upp betalningen för en anslutningsavgift på tio år.

6. Analysera alternativ och konsekvenser

Svenska kommuner borde tvingas analysera vad valda miljardprojekt som kommunal va-utbyggnad innebär för miljö och ekonomi och också öppet redovisa resultaten innan de sätter spaden i marken. I en konsekvensanalys bör åtminstone ett annat huvudalternativ finnas med, exempelvis en uppgradering av befintliga enskilda avloppsanläggningar i området.

Stöd vårt arbete när det gäller tvångsanslutning till kommunalt va – bli medlem!

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus.  Läs mer och bli medlem i Villaägarna – redan idag!

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.