Avlopp med vatten som sugs ned
Gamla takplattor på villor ovanifrån
Gamla hustak

Stora skillnader mellan kommuner i avgift för ansökan om avlopp

Villaägarna har undersökt avgifter för att ansöka om avlopp i Sveriges kommuner. Kommunerna tar ut olika taxor för samma tjänst, och för att du ska få en bild av hur timtaxan för ansökan om avlopp ser ut i din kommun har vi tagit fram en räknesnurra.

- Det är svårt att förstå att det kan skilja tusentals kronor för samma tjänst i en kommun jämfört med en annan. För att göra våra medlemmar uppmärksamma på skillnaden har vi tagit fram en räknesnurra där du kan se din kommuns avgift och jämföra med andra kommuner, säger Håkan Larsson, chefekonom på Villaägarna.

Hälften av enskilda avlopp måste åtgärdas

Fastigheter som inte är anslutna till något kommunalt VA-nät har en enskild avloppsanläggning. Havs- och vattenmyndigheten har som mål att 50 000 av landets enskilda avlopp ska inventeras varje år.

Cirka hälften av landets enskilda avlopp måste åtgärdas eller bytas ut, eftersom de är för gamla och inte uppfyller kommunernas krav på hälsa och miljö. Att åtgärda ett enskilt avlopp kan kosta upp mot 200 000 kronor och det är långt ifrån alla som har möjlighet att lägga ut så mycket pengar.

Fem förslag för ett rimligare regelverk

 • Kommunerna ska ta betalt för vad det faktiskt kostar att godkänna exempelvis ett reningsverk och inte som i dag ta ut schabloniserade överpriser.
 • Fastigheter som ligger längre än 100 meter från en vattentäkt som används till vattenförsörjning, samt vattendrag eller hav, ska kunna vänta med att åtgärda ett avloppsvattensystem tills annan renovering genomförs, förutsatt att avloppsvattnet inte medför risk för miljöförstöring.
 • Fastighetsspecifika undantag ska kunna göras om mängden avloppsvatten är mycket liten och om befolkningstätheten är låg.
 • Om kostnaderna är oskäliga ska också undantag kunna medges. Det kan handla om att fastighetens läge gör åtgärden mycket dyr, eller om den boende är äldre, långvarigt arbetslös eller allvarligt sjuk.
 • Kommunerna ska uppmuntra till nya tekniska lösningar som leder till teknikutveckling.

Se hur din kommun ligger till

Skriv in din kommun i räknesnurran för att se hur avgiften för ansökan om avlopp ser ut.

  Genomsnitt i Sverige
  Genomsnitt i Sverige:
  981 kr/tim
  Lägst: 680 kr/tim
  Högst: 1 452 kr/tim

  Vill du förändra?

  Som medlem i Villaägarna har du möjlighet att påverka taxorna för ansökan om avlopp i din kommun och andra VA-frågor.

  Kontakta Villaägarnas förtroendevalda så hjälper vi till att driva frågan i just din kommun. 

  Hitta din lokala förening

  Funderar du över något?

  Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

  Funderar du över något?

  Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.