Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Parkslide
Parkslide

Så blir du av med parkslide  

Den ser trevlig ut med sina vita och ibland rosa blommor. Men faktum är att Parkslide kan ta över din trädgård och göra marken svårodlad. Med uthållighet och rätt åtgärder kan du dock begränsa plantans tillväxt och spridning.

Parkslide introducerades i Sverige som en trädgårdsväxt i slutet av 1800-talet och upptäcktes första gången i förvildad form 1909 i Blekinge och Östergötland.

Här trivs parkslide

Parkslide trivs i soliga och öppna miljöer. Den växer framför allt i frisk mark i anslutning till trädgårdar men även där jordmassor tippas och transporteras. Växten förekommer också i skogsbryn, ängsmarker, längs åstränder, vägkanter och banvallar.

- Parkslide är vitt spridd i hela Syd- och Mellansverige. Växten sprider sig snabbt via jordstammar i marken. Spridning över större områden sker främst via flytt av jord där rotdelar av parkslide så små som 0,7 gram kan växa upp till nya plantor, säger Johan Linnander på Naturvårdsverket.

Hur känner jag igen parkslide?

Växten är 50 - 250 cm hög med en grov ihålig stjälk. Den är ljust grön eller rödbrun, ofta med rödaktiga fläckar och växer upprätt med många förgreningar. Bladen är äggrunda, kala och läderartade.

Parkslide blommar september-oktober och har vita, ibland rosa, blommor som växer i glesa och greniga klasar.

- Det är lätt att blanda ihop parkslide med jätteslide, som har grövre stjälk och större blad. Jätteslide är också invasiv. Det finns också hybridslide, det vill säga en blandning av park-/jätteslide, säger Johan Linnander.

Så stark är växten   

Det finns exempel från Storbritannien på att parkslide har vuxit in i husgrunder.

- Vi känner dock inte till några fall där det skett i Sverige. Rötterna kan möjligen utnyttja befintliga sprickor eller skarvar och förvärra dessa. Men de gör inte hål i solida material som till exempel en väl gjuten betongplatta, asfalt eller plaströr, säger Johan Linnander.

Sätt att bekämpa parkslide

Parkslide är svårt att helt och hållet bli av med. På kort sikt finns inga sätt att få bort växten från din trädgård. Det krävs ofta ett mångårigt arbete och flera metoder för att få bukt med växten.  

- En bra metod är att ta bort växtens ovanjordsdelar och att därefter täcka med markduk. Undvik grävning och rotkapning då det finns risk att nya skott skjuter upp eller att arten sprids i samband med förflyttning av den uppgrävda jorden, säger Johan Linnander.

Lise-Lotte Björkman på Riksförbundet Svensk Trädgård, rekommenderar att klippa av parksliden två gånger i veckan när det växer som mest. Hon menar också att täckningen bör ligga kvar i minst tre år.

- Men håll koll på att parksliden inte dyker upp utanför täckningsytan, säger Lise-Lotte Björkman.

Får kemiska medel användas?

Kemiska medel så som glyfosat/roundup är en miljöbelastning som Naturvårdsverket inte gärna rekommenderar, men det kan fungera till viss del vid bekämpning av parkslide, menar Johan Linnander.

- För att det ska ge någon effekt måste du få ner giftet i roten på växten. Det kan du göra genom att bespruta senare på hösten då arten börjar drar ner all näring i rotsystemet. Som privatperson får du endast använda medel som är tillgängliga i handeln, säger han.

Ta hand om växtavfallet

Växtavfallet från parkslide bör du ta bort direkt för att undvika spridning. Du får inte lägga avfallet på komposten eller lämna det i vatten, skog eller mark eftersom det innebär en stor spridningsrisk.

Det bästa är att du kollar med din kommun om de tar emot växtavfall från invasiva arter för förbränning vid återvinningscentralerna eller om du kan bränna dem i din trädgård. Lägg aldrig växtdelar från parkslide bland trädgårdsavfallet på återvinningscentralen.

- Tänk också på att rengöra redskap och kläder så att det inte följer med växtdelar som kan spridas till andra ställen, säger Johan Linnander.

Kan vara svårt att själv bränna upp

Parkslide har ett mycket kraftigt rotsystem. Jordstammarna är upp mot 6 meter långa och kan växa upp till en meter under en växtsäsong. Delarna över jord dör under vintern. När våren kommer skjuter dock växten nya skott från rotsystemet. Skotten växer snabbt upp och bildar stammar på upp till 2,5 meter.

- Jordstammarna har en förmåga att överleva även om du försöker elda upp dem och det är svårt att veta om de minsta rotdelarna bränns upp helt. Har du mycket parkslide på tomten kan det vara bättre att anlita ett företag som kan bekämpa invasiva främmande arter, säger Johan Linnander.

Vem ansvarar för att ta bort parkslide?

Det finns idag ingen lagstiftning om förbud mot parkslide. Det innebär i praktiken att du får odla och plantera den. Men eftersom den är så invasiv, rekommenderar Naturvårdsverket att du avstår från att plantera den och försöker hindra att den sprider sig. Däremot kan du inte ta bort/bekämpa arten på grannens tomt eller på allmänningen utanför din trädgård. Då krävs markägarens tillstånd. Grannen har inte heller någon skyldighet att ta bort sin parkslide även om den har spridit sig till din tomt.

- Eftersom parkslide inte är förbjuden enligt lag har grannen rätt att ha kvar den. Däremot kan du självklart ta bort växten på din egen tomt, säger Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarna.

Samma sak gäller om det har kommit in parkslide efter grävarbeten på din tomt – då har inte heller entreprenören något ansvar eller skyldighet att ta bort den.

Parkslide och dolt fel

Vi på Villaägarna får en del frågor från våra medlemmar som undrar om parkslide är dolt fel vid köp av fastighet, om de kan få prisavdrag och om köpet går att häva.

- Det finns ännu inte några prejudicerande fall som skulle kunna ge ett rakt ja eller nej på dessa frågor, utan en bedömning får istället göras från fall till fall med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och den rättspraxis som finns avseende ”fel i fastighet”, säger Anton Persson.

Kommer växten att förbjudas?

Inom EU pågår ett arbete med att bestämma vilka arter som ska bekämpas. Men Sverige har också möjlighet att ta fram en egen nationell förteckning där vi kan reglera arter som inte finns med på EU-förteckningen.

- Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till lagstiftning i form av en nationell förteckning om förbud mot bland annat parkslide som ska lämnas till regeringen i början av 2021. Hur förbudet ska se ut är i nuläget inte klart, säger Johan Linnander.

Checklista för att få bort parkslide via metoden ”Knäck och täck”

 1. Knäck stjälkarna när plantan kommit upp en bit så att du har ett rejält skott att ta tag i. Böj dem med handen eller med fötterna så att de går av vid jordkronan.
 2. Lägg de ovanjordiska delarna att torka på utlagd plast, en presenning eller en asfalterad yta tills skotten är döda. Försäkra dig om att de är bruna på både ut- och insidan av skottet. Det kan ta ett par månader beroende på väderlek. Är det minsta lilla grönt kvar finns det risk att de gror. Räfsa bort allt organiskt material så att du hindrar näringstillförseln.

  Du kan också slänga avfallet direkt i en sopsäck och skicka det till återvinningscentralen (om de tar emot invasiva arter, se punkt 5). Men om du först låter torka ut det minimerar du risken att det sprids och slår rot på någon annan plats.
 3. Lägg presenning eller markduk över det bekämpade området, gärna en bra bit därifrån eftersom parkslide kan skjuta iväg sina underjordiska stammar flera meter.
 4. Täck markduken med något tungt, förslagsvis 20 - 30 cm grus eller jord, så att den inte reser sig när/om parksliden skjuter nya skott.
 5. Kontrollera med din kommun att:
  - återvinningscentralen tar emot invasiva arter
  - du får lämna parkslide som brännbart material
  - du får slänga växtavfallet med materialet i sopsäcken och inte behöver tömma säcken.
 6. Lämna de döda skotten (som du har torkat, se punkt 2) till förbränning. Transportera dem på ett säkert sätt, till exempel i dubbla säckar, så att de inte sprids på väg till återvinningscentralen.
 7. Säkerställ att du inte har växtmaterial kvar på skor, kläder eller redskap för att minska risken för spridning.

Källa: Naturvårdsverket

Vill du veta mer om invasiva växter?

Mer information om invasiva växter hittar du på Fritidsodlingens Riksorganisations webbplats eller på Naturvårdverket.se

Rapportera fynd av parkslide

Om du hittar parkslide i naturen kan du rapportera det till Artportalen via: www.invasivaarter.nu

Håll koll på dina växter

Vår digitala tjänst Min Villa hjälper dig att hålla ordning på dina växters behov.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.