Forskare sågar Chalmers rapport om elektroosmotisk dränering

Elektroosmosföretaget Arid har i april 2016 gått ut med att ett nytt test av Chalmers visar att elektroosmos fungerar som dränering. Det kostar ungefär 60 000 kr att dränera om ett hus med elektroosmos. Men elektroosmotisk dränering är en bluff och Chalmers rapport avfärdas av såväl Villaägarna som forskare.

Villaägarna har inom ramen för sin verksamhet Produktgranskning kritiserat Chalmers Industritekniks rapport om elektroosmotisk omdränering. Detta kommer sig av att rapporten inte är upprättad enligt god vetenskaplig sed och att detta inte heller påtalas i rapporten. Förbundets uppfattning är att rapporten håller så låg kvalité att den utgör ren kvasivetenskap. Villaägarna har därför framfört kritik mot rapporten till Chalmers Industriteknik.

Villaägarna har fått stöd från forskare på olika håll i landet för sin uppfattning. Här är ett axplock av de uttalanden som har strömmat in.

Lars-Olof Nilsson, professor vid avdelningen för byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola, riktar allvarlig kritik mot Chalmers Industritekniks rapport. Han har
via elektroosmosföretag fått tillgång till Chalmers Industriteknik rapport som på sex sidor, konstaterade att "det blev torrt", och reagerar mot att varken randvillkor eller begynnelsevillkor anges i rapporten.

- Jag har uppmärksammat CITs (Chalmers Industriteknik) nya chef på lågvattenmärket, säger Lars-Olof.

Hanno Essén, docent och associate professor, vid KTH Mekanik, avfärdar rapporten i sin kommentar.

- Jag instämmer i kritiken. Som fysiker med inriktning mot elektromagnetism, och tidigare mot kemisk fysik och molekylteori, kan jag inte se annat än att elektroosmos är trams. Vattenmolekylen är en dipol och påverkas av en nettokraft endast i ett inhomogent elektriskt fält. För att få en vandring av molekylerna i kapillära utrymmen måste man kräma på rejält med fältgradient (fält av varierande styrka). Att vattnet skulle vara positivt laddat på grund av joner, som det påstås, tvivlar jag mycket på. Elektronerna, eller negativa joner, kommer alltid att finnas kvar i materialet så någon nettoladdning som skulle påverkas att ett homogent elektriskt fält finns inte att utnyttja.

Det hela påminner mycket om de allsköns elektriska och magnetiska vattenrenare som marknadsförts genom åren, men som alla saknar dokumenterad effekt. Hanno tillägger även följande:

- Mina synpunkter är baserade på teoretiska insikter och sådan är naturligtvis inte ofelbara. Chalmersrapporten (och eventuellt en del utländska rapporter som jag ej läst) kan uppfattas som viss empirisk evidens för att det fungerar, men det rapporterade tillvägagångssättet är alltför ovetenskapligt för att inge förtroende. Man måste göra sådana prov med mycket bättre kontroll på olika inverkande faktorer.

Kan man vara säker på att temperatur, ventilation och yttre vattentillförsel varit konstanta? Jag kan inte se att sådant alls diskuteras i rapporten. Företaget Arid säger att deras "asymmetriska bipolära pulser" sätter igång en process. Detta låter avancerat och tekniskt men säger åtminstone mig ingenting som skulle förklara den eventuella funktionen. Varför skulle en process sättas igång och vad är det för process? Går den utan tillförsel av elektrisk energi? Frågorna hopar sig.

Sven-Ove Hansson är vetenskapsfilosof och professor vid KTH. Han reagerar mot hur Chalmers Industritekniks rapport rent vetenskapligt är upprättad och vänder sig med uppmuntrande ord direkt till Villaägarnas Riksförbund.

- Jag vill rikta ett särskilt tack till er för att ni så tydligt klargör vad som krävs av en vetenskaplig undersökning. Mycket välskrivet, och en fin insats i folkbildningen!, säger Sven-Ove.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.