Hantverkare på tak spikar planka
Hammare och spik på tak
Två män bygger altan
Hantverkare på tak spikar planka

Test: Spiken som är bäst – och sämst för utomhusbruk

Det lönar sig att tänka till innan du köper spik! Villaägarnas stora spik-test avslöjar att det skiljer mycket i hur lätt olika spikar rostar. Ska du använda spiken till fasad, staket eller veranda i färger som rostiga rödbruna spikhuvuden syns väl på? Läs vårt test innan du slår till.

Vår till höst är småhusägarnas byggsäsong. Visst är det lätt att bara svänga förbi bygghandeln och köpa första bästa spikpaket. Men utifrån det korrosionstest (rosttest) som Villaägarna har låtit göra vid forskningsinstitutet RISE, ska du inte göra så utan att först tänka efter ordentligt. Betygen för rosthärdighet varierar mellan 1 och 5 för spikarna, vilket på sikt kan leda till mycket merarbete för dig om du använder en rostkänslig spik på fel plats.

- När spiken väl har rostat är alternativen att byta ut virket och börja om från början, att försöka måla varje spik med rostskyddande specialfärg eller att strunta i hur det ser ut, säger Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare Malte Rungård.

Det finns spikar av olika typer. De spikar som Villaägarna har låtit testa kallas trådspik och är den vanligaste spiktypen i Sverige. De används för att fästa samman virkesdelar i trä så som staket, verandor, altaner och fasader. Vi har valt att testa en av de vanligaste storlekarna på trådspik som småhusägare använder, 2,8 x 75 millimeter.

När du ska handla spik kommer du att stöta på begrepp som rostskydd, rostfritt, varmförzinkad och korrosivitetsklass. Det kan vara svårt att veta vilken spik som passar dig och butikerna är inte alltid bra på att förklara det.

Välj rätt spik till ditt byggprojekt

Korrosivitetsklasserna sträcker sig från C1, C2, C3, C4 upp till C5, där spikar i den lägsta klassen C1 bara är till uppvärmd inomhusmiljö, vilket är den snällaste miljön i rosthänseende. Spikar i klass C2 används inomhus och i gynnsamma utomhusmiljöer. Klass C3-spikar är till för utomhusanvändning, dock ej för kustnära områden medan klass C4-spikar är till för utomhusmiljö även kustnära. Spikar i klassen C5 ska även tåla den mest rostalstrande utomhusmiljön där det finns stor mängd salt i luften, som i marina miljöer.

Om du ska använda spik vid pooler, bryggor och kustnära konstruktioner rekommenderas rostfritt stål av kvalitet A4 som motsvarar korrosivitetsklass C5. Samma sak vid sibirisk lärk och tropiska träslag som cumaru (brasiliansk teak) och kirai, då de gör att spik rostar mycket lättare jämfört med gran och tall. Spik i A4/C5 är tillverkade av rostfritt syrafast stål. De har ingen beläggning utan skruvarna är helt och hållet tillverkade i rostbeständigt material. Spik i kvalitet A2 är också tillverkade av rostfritt stål men med ett något enklare rostskydd (C4). Ibland står det bara att spikarna är för utomhusbruk och varmförzinkade. Vid varmförzinkning doppas spikarna i flytande zink, vilket gör ytan mer motståndskraftiga mot rost.

- Rostfria spikar är betydligt dyrare, varför det kan vara lockande med spik i korrosivitetsklass C3 eller C4. De är inte tillverkade i rostfritt stål utan är belagda med till exempel en blandning av zink och nickel, säger Malte Rungård.

Spika försiktigt för att undvika rost

När du använder en belagd spik ska du komma ihåg att det är beläggningen på spikarna som skyddar dem mot rost. För varje hammarslag ökar risken för att spikarna rostar. Rostfria spikar i kvalitet A4 är mjukare och kan utsättas för stora rörelser utan att gå av, till exempel på stora och höga altaner. Spikar i kvalitet A2 är något hårdare medan spikar i kvalitet C3 och C4 är hårdare och lättare går av vid rörelse.

Oavsett vilka spikar du använder finns det ett bra knep för att minska fuktbelastningen på dem.

- Om du spikar i trall eller fasadpanel ska du inte slå ner dem för djupt, eftersom det då lätt bildas ansamlingar av vatten som frestar på såväl spikar som virke, berättar Malte Rungård.

Så testade Villaägarna spikarna

Villaägarna har testat spikarna utifrån två parametrar: Hur lätt de rostar och hur enkla de är att hantera. Forskningsinstitutet RISE testade i rostskyddskammare hur rostbenägna spikarna var.

- Villaägarna beställde en riktigt hård prövning av skruvarnas rostskydd från RISE. I rostskyddskammaren hölls spikarna i en tämligen fuktig och varm miljö samt sprejades med salt fem gånger i veckan under sex veckors tid, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

För att testa hur lätta spikarna är att hantera har förbundets byggnadstekniska rådgivning gjort en bedömning av hur lätt spikarna upplevs vilja vika sig när man spikar med dem. En spik som lätt viker sig gör att jobbet tar längre tid då spikar behöver dras ur eller rätas upp. Vid testet användes rekyldämpande hammare.

- Ju mer du ska spika, desto större anledning att satsa på en rekyldämpande hammare. Med en sådan hammare minskar påfrestningarna på kroppen tack vare stötdämpningen och förebyggs därmed tennisarmbåge samt skador på handleden, säger Malte Rungård och konstaterar

Vill du att arbetet ska flyta på bättre är det en fördel med lätthanterad spik.

ESSVE Rostfri A4C5 vinner Villaägarnas spiktest

Det finns en klar vinnare i Villaägarnas spiktest. ESSVE Rostfri A4C5 får högsta betyg i både korrosionshärdighet och hanterbarhet. Gunnebo Varmförzinkad trådspik når förvisso inte upp till ESSVE Rostfris nivå, men är utan tvekan bästa ekonomival. Den har hög korrosionshärdighet samtidigt som den är lätt att hantera.

Spikarna från Essve C3 och Biltema Rostskyddad C3 marknadsförs inte för att ha högsta korrosionsskydd, vilket man måste ha i minnet när man ser hur de rostat i testet. De är helt enkelt inte konstruerade för så rostalstrande miljöer som i testet. Alla småhusägare förstår dock inte vad märkningarna på spikpaketen innebär, vilket kan innebära att spik används på platser där de inte lämpar sig.

Dålig spik kan bli dyrt i längden

- Det är naturligtvis så att kostnaderna har betydelse när du bygger, men precis som sandaler fungerar dåligt i snöstorm, är det ingen idé att använda spikar som inte tål den rostalstrande miljö som du har tänkt använda dem i. En billig spik kan visa sig vara en dyrköpt läxa, när de rostbruna prickarna dyker upp. Köp därför spik som tål den miljö som du ska använda den till. En mindre rostbenägen spik kan ju faktiskt ge dig mindre underhållsarbete och bidra till att det du har byggt håller sig snyggare längre, säger Malte Rungård.

Dra i tabellen för att se samtliga kolumner

Trådspik 2,8x75 mm Typ Betyg 1-5 korrosionshärdighet Betyg 1-5 användarvänlighet Pris per skruv
Essve Rostfri A4 C5 5 5 3,12 kr
Essve C3 2 2 0,70 kr
Hard Head Varmförzinkad 3 5 0,40 kr
Gunnebo Varmförzinkad 4 5 0,60 kr
HECO Varmförzinkad 3 5 0,80 kr
Pintos VFZ Varmförzinkad 3 2 0,40 kr
Biltema Rostskyddad C3 1 3 0,33 kr
TDG Fast Rostskyddad C4 1 5 0,40 kr
VFZ Skylberg Spik Rostskyddad C4 2 5 0,50 kr

Alternativ till spik

Det naturliga alternativet till spik är skruv. Spik är i allmänhet billigare än skruv och har ofta ett mindre synligt huvud än skruv. Det är dock lättare att ta bort skruv, som även i jämförelse med spik har högre dragstyrka och inte belastar konstruktionen på samma sätt. Vid infästning i virkesända är risken mindre för att träet spricker, om du använder självborrande skruv jämfört med spik eller icke självborrande skruv.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.