Råtta som sitter på en utelampa
Bara fötter på golv med golvvärme
Hus vid sjö
Råtta som sitter på en utelampa

Ultraljudsskrämmor fungerar inte mot möss och råttor

För den som vill bo mus- och råttfritt utan att smutsa ner händerna kan en ultraljudsskrämma verka perfekt. De påstås nämligen skrämma bort ohyran från huset, utan att ägaren behöver gå i närkontakt med skadedjuren. Problemet är att det inte fungerar, slår professor Bo Algers på SLU fast i en undersökning beställd av Villaägarna.

Det finns sedan 60-talet ett allt bredare utbud av olika ultraljudsapparater (kallas även elektriska ljudskrämmor, musstörare, råttskrämmare, gnagarskrämmare, ultraljudsskrämmor och avskräckare mot gnagare).  

- Villaägarnas Riksförbund har genom åren fått många frågor från sina medlemmar om ultraljudsapparater kan få bort möss och råttor. Vi har tidigare skrivit om att apparaterna inte funkar, men trots det har frågorna fortsatt att strömma in. Därför har vi beställt en genomgång av professor Bo Alger på SLU för att gå till botten med det här, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg. 

Möss och råttor kan själva ge ifrån sig och uppfatta läten i ultraljudsområdet, det vill säga ljud över den mänskliga hörtröskeln på cirka 20 kilohertz.  

Mer om ultraljudsapparater  

I och med att ljudet från ultraljudsapparater är praktiskt taget ohörbart för människor, marknadsförs de för att skydda mot gnagare utan störande ljud i hemmet eller på arbetsplatser.

Precis som med ljud som är hörbart för människor så tappar ultraljud snabbt i intensitet ju längre man kommer från källan. Ett ljud eller ultraljud mätt på ett avstånd av 12 decimeter från apparaten kommer därför vara bara en fjärdedel så starkt jämfört med styrkan på ett avstånd av 6 decimeter från samma enhet. Ultraljud absorberas dessutom effektivt av mjuka material som isolering samt skärmas av på grund av hinder, hörn och vinklar.  

Effekter av ultraljudsapparater mot gnagare  

Professor Bo Algers uppger att det finns få oberoende studier publicerade i internationell vetenskaplig litteratur där effektiviteten hos ultraljudsapparater studerats. I kontrollerade försök uppstod marginella avstötningseffekter med sex ultraljudsapparater (30-50 procent minskning av rörelseaktiviteten), men djuren vande sig snabbt så att inga signifikanta avstötningseffekter fanns efter tre till sju dagars exponering.  

Tester utförda på The Danish Pest Infestation Laboratory med elva olika apparater, inklusive sådana med varierande frekvens och slumpmässiga intervall mellan signalerna, tyder alla på att förutom den initial avstötning som varar från 30 minuter till tre timmar finns ingen varaktig påverkan på råttors beteende.  

Professorns slutsats – ultraljud fungerar inte mot möss

Professor Bo Algers säger att gnagare vanligtvis vistas i trånga utrymmen där de känner sig trygga. Ultraljudet absorberas dock lätt i sådana utrymmen. Den vetenskapliga litteraturen ger dessvärre inget stöd för antagandet att ultraljudsapparater för avstötning av råttor och möss skulle vara effektiva över tid. 

- Hederliga och ärliga företag bör inte sälja ultraljudsskrämmor. Jag tror dock att många företag tjänar alltför bra på att sälja dessa apparater för att sluta med det. Sedan är handeln ofta generös och låter de kunder som klagar lämna tillbaka ultraljudsskrämmorna. Verkningslösa musskrämmor säljer så bra att det är lönsamt trots att några lämnas tillbaka, säger Ulf Stenberg.

Professorns utlåtande

Ultraljud mot gnagare

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.