Danska experter tror inteelektroosmotisk dränering av hus

Danska tidningsmagasinet Bedre Hjem skriver i nr 3/2016 om elektroosmotisk dränering av hus. Dräneringsmetoden fungerar inte enligt danska experter. Tidningen har intervjuat bl.a. Inge Rörig-Dalgaard, teknisk doktor och seniorforskare på DTU (Danmarks Tekniska Universitet) samt Carsten Johansen, seniorkonsulent på Teknologisk Institut, Danmark.

Inge Rörig-Dalgaard har tillsammans med Lisbeth M. Ottosen, associate professor på DTU, forskat på elektroosmotisk dränering. Hon berättar för Bedre Hjem att allt eftersom deras forskning fortskred, blev det allt mer uppenbart att elektroosmos i praktiken var mycket komplicerat. De kom fram till att det inte gick att få fram ett enkelt och användbart dräneringssystem. Ett grundproblem är att de elektrokemiska processerna som elektroosmos utlöser, är svårkontrollerade och att de efter ett kort tag slår ut den elektroosmotiska processen.

Innan den elektroosmotiska processen slås ut, kan elektroosmotiska dräneringssystem minska salthalten kring elektroderna på källarväggen. Något som kan göra mätningar med kapacitiv fuktmätning missvisande. Då görs mätningen på källarväggens yta, inte med givare inuti i källarväggen. Om den elektrokemiska processen har tagit bort en del av salthalten kan man tro att det är mindre fukt i väggen, men det som mätaren egentligen visar är att salthalten är lägre. Elektroosmosföretagen använder dock mätningarna för att påstå att kunderna har fått lägre fukthalt i väggarna och att de därför inte ska få pengarna tillbaka.

Carsten Johansen berättar att de har testat elektroosmotiska dräneringssystem i snart tre decennier, men att de inte har sett att systemen har fungerat en enda gång. Inte ens när de har haft mätperioder på ett helt år.

I artikeln intervjuas även en dansk konsument, Vagn Loft, som har lurats att köpa elektroosmotisk dränering. Han betalade 45 000 danska kronor (motsvarar ungefär 56 000 svenska kronor) för den elektroosmotiska omdräneringen, men den fungerade inte.

Du kan läsa artikeln i Bedre Hjem här genom att bläddra dig fram till sidan 10-15 med pilarna vid sidan om artikeln.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.