Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Vågar du köpa en rostig bil?

Hur mycket påverkas egentligen krocksäkerheten av rost? De krocktest med rostiga bilar som Villaägarna och Folksam låtit genomföra visar att rost på krockbalkarna innebär en stor skaderisk. Rost på exempelvis dörrar och baklucka gjorde däremot varken till eller från.

Risken för rost ökar med bilens ålder, bristfälligt underhåll och sämre rostskydd. Har din bil rost på till exempel dörrar och baklucka påverkas inte krocksäkerheten. Det samma gäller om det bara är ytrost på krockbalkarna. Finns det däremot gravrost (rost som går djupare i materialet), rosthål och andra allvarliga rostangrepp på krockbalkarna, ökar risken för att krockbalkarna inte klarar att hålla emot krockkrafterna på samma sätt, som om bilen inte hade varit rostskadad. 

Dödsrisk i allvarlig olycka var 20 procent större

Det är oerhört svårt att på förhand bedöma om rostskador på en bils krockbalkar kommer att få betydelse för krocksäkerheten vid en eventuell krock. Allt beror på var rostskadorna sitter och hur kritiska dessa skador är samt hur allvarlig krocken blir. För de rostangripna exemplaren av Mazda 6 av generation I (2003-2008), som Villaägarna och Folksam lät krocktesta, innebar rostskadorna 20 procent högre risk att dödas i en verklig olycka, enligt Folksam.

- Som lekman kan det vara svårt att skilja på vad som är krockbalkar i en bil och vad som är tunnplåt, liksom att skilja ytrost från gravrost och andra allvarligare rostangrepp. Att försöka skilja farlig rost från ofarlig i krocksäkerhetshänseende är komplicerat, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Att försöka skilja farlig rost från ofarlig rost i krocksäkerhetshänseende, är inte lätt. Ett problem är att underredet av bilen ofta döljs av plastsköldar. När du som bilköpare vill se om en bil är rostig under plastsköldarna, måste plastsköldarna skruvas loss och bilens underrede rengöras, något som nästan ingen gör idag.

Allvarliga rostskador trots godkänd besiktning

Det är lätt att tro att en godkänd besiktning innebär att bilen inte är rostig. Bilarna som Villaägarna och Folksam lät krocktesta hade inte körförbud och var inte stoppade vid bilbesiktningen, men det visade sig inte vara en garanti för att krocksäkerheten inte skulle påverkas. Men många privatpersoner skulle nog utgå från att godkänd besiktning är detsamma som att det inte finns några allvarliga rostangrepp på krockbalkarna. Problemet kan dock vara att rostskador döljs av plastsköldar under bilarna och att dessa skador inte syns vid besiktningen.

Läs eller ladda ner rapporten från Villaägarnas och Folksams krocktest av rostiga bilar.

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på
produktgranskning@villaagarna.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.