Snörasskydd på tak
Mycket snö på garagetak
Snöboll på tak
Snöskydd på tak

Hur starkt är snörasskyddet?

Experter på Villaägarna fick medlemsklagomål om att snörasskyddet Kulo sprack. Håller det inte för snöras? Villaägarna testade snöskyddet och fann att det kan förbättras.

Om snö och is plötsligt faller ner från taket, kan det orsaka stora skador på både människor och egendom. Genom att montera snörasskydd över dörrar och ovanför andra platser kan risken för olyckor minskas. Men då gäller det att snörasskyddet klarar den stora belastning som ett kraftigt snöras innebär.

Snörasskyddet Kulo på takSnörasskyddet Kulo

Villaägarnas experter blev uppmärksammade på att snörasskyddet Kulo, som tillverkas av genomskinlig termoplast, sprack. För att ta reda på varför, lät Villaägarna utföra laboratorietest av skyddet.
- Resultatet visar att det testade spruckna snörasskyddet troligtvis har havererat på grund av ett hårt slag, men att det inte går att fastställa om det hårda slaget beror på snöras eller liknande, konstaterar Villaägarnas chefjurist Ulf Stenberg.

Av laboratorietestet framgår att UV-ljus bryter ner plastmaterialet i det yttersta skiktet hos snörasskydden. De går då från att vara glasfärgade till att bli gultonade. Detta resulterar även i att små mikrosprickor uppstår. De mekaniska egenskaperna hos snörasskydden kan då försämras. Med tiden kan sprickorna utvecklas till större sprickor.

I testrapporten konstateras att blått pigment kunnat tillsättas i tillverkningsprocessen för att reducera risken för missfärgning och sprickbildning. Styrkan på snörasskydden skulle möjligen också kunna förbättras genom att utformningen ses över. Skydden har en flärp som sticker upp vinkelrätt från taket, men den är inte särskilt tjock och saknar förstärkningar. Genom att göra snörasskydden tjockare och sätta dit stöttande komponenter runtom, skulle skydden kunna göras starkare.

Det sägs också att risken för sprickbildning skulle minska om skydden fick avrundade kanter och oskarpa hörn.

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa oss om produkter och tjänster att granska på produktgranskning@villaagarna.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.