Kvinna på stege
Idyllisk trävilla omgiven av träd
Idyllisk trävilla omgiven av träd

Skaderisken skiljer sig kraftigt åt vid fall utomhus 

Skaderisken vid fall skiljer sig mycket mellan olika underlag. Hur det här varierar, är många inte medvetna om. Det bästa är att inte ramla alls, men gör du det på fel ställe så kan det stå dig dyrt.

En av de vanligaste orsakerna till dödsolyckor och allvarliga kroppsskador i byggbranschen, är fall. Reglerna i arbetslivet säger därför att fallrisker ska förebyggas vid höjder på två meter eller mer. Men för en villaägare, som på fritiden klättrar upp för att måla eller rensa hängrännor, gäller inte detta.

- Det är nog inte så många som tänker på att förbygga fall på samma sätt hemma som i arbetslivet. Ett fall på tre meter innebär en rejäl skaderisk oavsett om det sker hemma eller i tjänsten, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Stumma underlag ger värre skador

En amerikansk forskningsstudie som Villaägarna tidigare har skrivit om visar att skador vid fall blir allvarligare på stummare underlag. Hårda underlag med låg stötupptagningsförmåga resulterar med andra ord i värre skador.

- Den höjd där människor börjar löpa risk att dödas vid ett fall, kallas den kritiska fallhöjden. För att mäta den har man i den här studien använt en fallkrockdocka, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.   

Triax fallkrockdocka används för att mäta hur stötupptagande underlag är.jpg

Triax fallkrockdocka används för att mäta hur stötupptagande underlag är.

En övre gräns då ingen överlever

De allra flesta klarar livhanken även vid den kritiska fallhöjden, men sedan finns det en övre gräns, som ingen överlever. Den kritiska fallhöjden varierar kraftigt mellan olika underlag i den amerikanska forskningsstudien.

Typ av underlag  Kritisk fallhöjd
Betong 15 cm
Torr jord 61 cm
Torrt gräs, 5 cm högt 107 cm
Torrt gräs, 10 cm högt 137 cm

De angivna höjderna gäller fall där man inte på något sätt har kunnat ta emot sig själv och på så sätt kunnat minska skaderisken. Är det vått på jord- eller gräsytor, blir de mjukare och mer stötdämpande, men mätvärden för det finns inte med i forskningsstudien. Detta då det inte varit möjligt att upprepa försöken under samma omständigheter.

Stegar

När man tar sig upp på huset eller i träd på tomten, är det vanligt att använda en stege. Men tänk på var du sätter upp den.

Har du stensatt tomten nedanför huset, är det betydligt farligare att ramla ner där än på rododendronbusken eller gräset strax bredvid. Om du inte behöver ge dig upp på stegen precis vid stenläggningen, bör du ställa upp den någon annanstans.  

Det finns även en del annat att tänka på när du ställer upp stegen.

- Se till så att en anliggande stege står stabilt och inte glider i sidled eller rakt ut. Och att den står uppställd i cirka75-graders lutning. Går stegen att förankra i övre änden, så gör det med t.ex. rep eller spännband. Byt även ut glidskydden om de är utslitna. Sedan finns det tillbehör som gör att stegen står mer stabilt även på ojämna eller hala underlag, säger Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare Patrik Wendelius.

Figurer från Arbetsmiljöverkets författningssamling-Stegar och arbetsbockar.jpg

Figurer från Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar.

Chansa inte

Om stegen inte kan ställas upp säkert, använd den inte alls. Att chansa på att du inte ramlar ned, är inget bra alternativ.

- Det är bättre att använda en hantverkarställning än en stege när du ska utföra arbete under mer än en mycket kort tid. Måste du nå mycket högt eller kanske behöver använda båda händerna till ett tungt verktyg, ökar risken för fall från stegen än mer, säger Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare Patrik Wendelius.

Bild på stege som klarar ojämn mark bättre.jpg

Bild på stege som klarar ojämn mark bättre.

Det finns olika typer av stegar för olika behov. Bland de vanligaste är enkelstegen och trappstegen. Det finns även stegar som är mer stabila och välter mindre lätt och som därför klarar ojämn mark bättre utan att du behöver använda dig av brädlappar som underlägg.

- Stegar för yrkesmässigt bruk är dock dyrare än enklare stegar, men de är i allmänhet stabilare. Sådana stegar kan därför vara en bra investering. Du kan ju använda dem under många år. Och att ramla ned är inte heller alla gånger så billigt, avslutar Patrik Wendelius.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.