Bild på hare från test
Revira närbild på produkt
Revira och rådjur
Bild på hare från test

Reviras osynliga staket håller inte djur borta

Revira säljs som ett miljövänligt och för människor ofarligt keramiskt granulat. Det ska skydda områden från ovälkomna djur genom ett osynligt staket som sägs uppstå när medlet sprids ut i trädgården. Villaägarnas test visar dock att djuren inte på något sätt reagerar på Revira.

- Det finns helt enkelt inte något osynligt staket som stänger djuren ute från din trädgård, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Småhusägare vill ha sin trädgård i fred för djur som harar, grävlingar, rådjur med flera. Många av dem försöker på olika sätt få bort djuren från tomten. Villaägarna Produktgranskning har därför, på begäran av medlemmar, testat Revira Special och Revira Universal för att se om de fungerar.

Förpackning med Reviras viltgranulat.jpgFörpackning med Reviras viltgranulat.

En förpackning med två liter Revira kostar cirka 400 kronor och innehåller, vad vi förstår, vanliga lecakulor förpackade i en soppåse. Lecakulor brukar kosta från två till sju kronor per liter, beroende på förpackningsstorlek.

imageqnub9.png

Revira säljs som viltskydd för att avhålla olika slags djur från att gå in på vissa skyddade områden. När Revira har spridits ut i den på bilden ”behandlade zonen”, är tanken att djuren ska avhållas från att ta sig in på den rödmarkerade skyddade ytan.

Revira viltgranulat på marken.png
Revira viltgranulat på marken

Vad som hindrar djuren från att ta sig in på den skyddade ytan sägs vara ett osynligt staket som ska uppstå när du sprider ut granulatet kring den yta som du vill skydda.

 

Tre varianter av Revira

Det finns tre olika varianter av produkten, varav Villaägarna Produktgranskning har testat Revira Special och Revira Universal. Revira Special används mot sork, mullvad, kanin, hare och grävling, medan Revira Universal används mot rådjur, älg, hjort och vildsvin. Därutöver säljs Revira Extra mot vildsvin, där dessa utgör huvudproblemet.

I produktbeskrivningen står, liksom för alla andra medel mot vilt, att 100 procent effekt inte kan garanteras till följd av olika faktorer som påverkar djurs beteenden.

Första testet – Revira Special

Revira viltgranulat på marken.jpg

Revira finns utspritt på båda sidor om fållan, men det bekymrar inte haren

Villaägarna Produktgranskning spred ut medlet på ömse sidor om en fålla för att se om djuren skulle våga sig in den. Vi började med att prova Revira Special. Om reklamen stämmer skulle fållan i sådant fall ha avgränsats med det osynliga staketet och djuren ha dragit sig för att gå in i fållan.

- Revira Special fungerade överhuvudtaget inte på grävlingar och harar. De passerade genom fållan utan att reagera, säger Ulf Stenberg.

Det står dock inget om att medlet ska hjälpa mot katter, rådjur, duvor och skogsmöss, men vi kan konstatera att samtliga djur inklusive en förrymd hund, reagerade på samma sätt som grävlingarna och hararna, det vill säga inte alls. Djuren upplever överhuvudtaget inte något osynligt staket.

Andra testet – Revira Universal

Rådjuret reagerar inte på Revira.jpgRådjuret reagerar inte på Revira som har spridits ut på ömse sidor av fållan

- Revira Universal var precis lika värdelöst vid testet som Revira Special. Rådjuren visade ingen reaktion på medlet, utan gick obekymrat genom fållan, säger Ulf Stenberg.

Hjort, älg och vildsvin finns inte i närområdet, så dessa djur har medlet inte testats på. Däremot dök katt, skogsmus, hare, räv, koltrast och grävling upp (som det i och för sig inte står att medlet ska användas mot), men dessa djur reagerade inte heller på Revira Universal.

Inget test av Revira Extra

I och med att det inte finns vildsvin i Villaägarnas testmiljö provade vi inte den tredje varianten av produkten, Revira Extra. Det finns dock anledning att tro att Revira Extra inte heller fungerar eftersom produkten är uppbyggd på samma sätt som systerprodukterna. 

Revira är värdelöst som viltskrämma

- När det gäller många andra typer av djurskrämmor kan djuren reagera på dem första gången för att sedan inte bry sig om dem, då de inser att skrämmorna inte är farliga. Revira var fullkomligt värdelöst från första början. Skrämseleffekten är obefintlig då djuren inte uppvisar någon som helst reaktion, säger Ulf Stenberg.

Annat test av Revira

SVT Plus testade år 2017 Revira i ett vilthägn. Djuren blev inte rädda i SVT:s test heller. Villaägarna såg då inget skäl att testa produkten, eftersom SVT redan hade gjort det. Men eftersom medlemmar har hört av sig och velat att vi testar och att många småhusägare köper produkten, samt att Biotek i Halmstad AB som säljer produkten har kritiserat SVT:s test, fanns det skäl även för oss att testa Revira. Skillnaden var att vi gjorde testet på djur i det fria. 

I och med att både Villaägarnas och SVT Plus tester visar att Revira inte fungerar, finns all anledning att avstå från köp.

- Vill du köpa lecakulor finns det sådana till en bråkdel av vad Revira kostar, säger Ulf Stenberg.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.