dricksglas med vatten
Ben och fötter på person som sparkar i vattenbryn

 

Magnetisk vattenbehandling - en bluff

Hårt vatten är ett problem på flera håll i landet. Men att investera i en magnetisk vattenbehandling hjälper föga. Villaägarna har granskat magneten som sägs kunna motverka kalkutfällningar. Den fungerar inte.

Drygt 20 procent av Sveriges konsumenter har problem med kalk i dricksvattnet. Och för drabbade villaägare kan en liten investering i en magnetisk vattenbehandlare locka. Produkten sägs lösa problem med hårt vatten både miljövänligt och effektivt. Tyvärr fungerar det inte.

– Man vet att magnetfält påverkar mekanismen för utfällning av kalciumkarbonat, men idag finns ingen vetenskapligt verifierad mekanism för hur den här processen skulle kunna fungera praktiskt. En magnet på ett rör är alltså inte en lösning för att komma tillrätta med problemen, säger Ann Elfström Broo, filosofie doktor i oorganisk kemi, och Bo Berghult, teknisk doktor och docent i oorganisk kemi.

Ann Elfström Broo och Bo Berghult har på uppdrag av Villaägarna undersökt forskningsresultat om magnetisk vattenbehandling. Och visst skulle tekniken möjligen kunna fungera, men det krävs ett omfattande vetenskapligt och tekniskt arbete innan en fungerande produkt skulle kunna finnas tillgänglig

– Förutsättningarna finns att installationen teoretiskt skulle kunna utvecklas till en användbar produkt. Jag vill verkligen inte ta död på själva idén. Men just nu är några sådana tekniska lösningar inte framtagna. Som produkten ser ut nu fungerar den inte, säger Bo Berghult.

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på
produktgranskning@villaagarna.se