Fötter på stege
Betong
Fötter på stege

Falltest visar på högre skaderisk med stumma golv

Forskningsrapporter visar att skaderisken vid fall varierar kraftigt mellan olika golv. Det kan vara bra att ha i åtanke när det är dags att bygga nytt hus eller byta golv i huset.

Varje år läggs runt 70 000 personer in på sjukhus i Sverige på grund av fall, varav ca 20 000 personer är under 65 år och 50 000 personer är 65 år eller äldre. Över 1 000 personer dör, varav 10 procent tillhör den yngre gruppen och 90 procent den äldre gruppen. Det är betydligt fler än i trafiken, där 223 personer omkom år 2019. Sedan sker naturligtvis många fall, där sjukhusvård krävs, men då du inte blir inlagd. Eller där man helt enkelt plåstrar om sig själv på egen hand utan att söka vård. Fallen sker på olika platser, hemma, på jobbet, utomhus och inomhus.

Krocktester ger kunskap om skaderiskerna

När du köper bil idag är den oftast krocktestad av ett eller flera krocktestinstitut som Euro NCAP, IIHS och NHTSA.

- På så sätt får vi kunskap om riskerna att skada sig vid olika krockar. Airbagar, bältessträckare, bälteskraftbegränsare och säkerhetsbälten, kan på olika sätt minska krockvåldet mot kroppen. Säkerhetsutrustningen gör helt enkelt att krocken får ett mjukare förlopp för kroppen, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Triax fallkrockdocka används för att mäta hur stötupptagande underlag är.jpg

Triax fallkrockdocka används för att mäta hur stötupptagande underlag är.

På motsvarande sätt fungerar stötdämpande underlag på lekplatser. Om ett barn faller på det stötdämpande underlaget, mildras fallet. När man undersöker hur mycket ett sådant stötdämpande underlag kan mildra fallvåldet, används dockor precis som vid krocktest med bilar. Men fallkrockdockan består endast av ett huvud till skillnad från de dockor i helkroppsformat som används när bilar krocktestas.

Fokus på huvudskador

Cirka 75 procent av dem som avlider av huvudskador i USA, har fått sina skador vid fall. Det är därför som en amerikansk forskningsstudie har fokuserat på skador mot huvudet och hur stor risk det är att skadas om du faller och slår huvudet i olika ytmaterial.

- Ett sätt att mäta risken, är att se under vilken kritisk fallhöjd som fallkrockdockan inte löper någon risk att få livshotande skador. Höjden varierar kraftigt mellan olika material i den amerikanska forskningsstudien, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.    

När blir fall livshotande?  

Den kritiska fallhöjden är den höjd där människor börjar löpa risk att dödas vid ett fall. De allra flesta klarar livhanken även vid en högre höjd än så, men det finns också en övre gräns, som ingen överlever.

Typ av golv  Kritisk fallhöjd
Betonggolv 15 cm
Vinylgolv på betong 15 cm

6mm tjock matta utan underliggande stötdämpande material på betong 

30 cm
Stötdämpat trägolv för gym 137 cm

De angivna höjderna gäller fall där man inte på något sätt har kunnat ta emot sig själv och på så sätt kunnat minska skaderisken.

Märkning saknas

En trappa som slutar på en mjukare matta är mer förlåtande vid ett fall än ett hårt klinkergolv. Någon märkning som visar på skillnaderna, finns inte heller.

- Sedan kan man ha olika uppfattning om vad som är snyggt, lätt att underhålla och göra andra prioriteringar utifrån det. Men det hade varit bra om den här informationen, fanns med på bordet när köpbeslut tas, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Vanliga golvmaterial i Sverige är bland annat vinylmatta, linoleummatta, trägolv, parkett, laminat, klinker och sten. De kan vara allt från stumma till att ha en del svikt.

- Ur byggnadsteknisk synvinkel kan golvkonstruktioner delas upp i undergolv och övergolv. Trägolv som ligger på ett massivt undergolv av betong, har en stum konstruktion med en relativt hård yta, men golvet kan få mer svikt och stötdämpande förmåga av en uppreglad undergolvskonstruktion, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Överväg stötdämpande golv om du har barn eller vårdas i hemmet

Det finns många situationer då du kan fundera lite extra på hur stumt golvet är. Om du har barn som klättrar upp på oväntade ställen och ramlar ner. Eller om du är sjuk och vårdas i hemmet.

- Vårdas du i hemmet och ramlar ur sängen, så slår du dig mer om du faller ner på ett stumt underlag. Ett alternativ kan vara ett mer stötupptagande golv i sovrummet, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Källor

”The Potential for Brain Injury on Selected Surfaces Used by Cheerleaders”, Brenda J. Shields och Gary A. Smith.

”Effekter av stötdämpande golv som fallskadepreventiv åtgärd för äldre på särskilt boende”, Johanna Gustavsson.

Statistik från Socialstyrelsen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.