Målar vit färg med pensel
Färgkartor på bord
Färgkartor på bord

Energismart fasadfärg spar inga pengar 

Termoskydd Exterieur säljs som en energismart fasadfärg. Fasadfärgen ska sänka uppvärmningskostnaden med upp till 24 procent och förbättra värmeisoleringsförmågan för väggarna med upp till 45 procent. Men Villaägarnas nya test visar att Termoskydd isolerar som en vanlig fasadfärg.

- Det går med andra ord inte att måla huset för att få ner uppvärmningskostnaden som vid en tilläggsisolering, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

Keramiska kulor ska göra färgen energismart

Hemligheten bakom Termoskydd Exterieurs (ThermoShield Exterieur) energismarthet sägs vara att färgen innehåller mikroskopiskt små keramiska kulor. De ska göra huset svalare på sommaren och varmare på vintern.

ThermoShield Exterieur.jpg

Färgburk med ThermoShield Exterieur.

Tyskt laboratorietest  

En tysk studie kom år 2006 fram till att ThermoShield Exterieur var ungefär lika bra som vanlig färg när det gäller värmeisoleringsförmåga. Färgtillverkaren invände att den tyska studien var ett laboratorietest. Dessutom påstod bolaget att resultatet hade blivit mycket bättre om det hade gjorts fälttest istället, att man helt enkelt hade prövat med att måla ThermoShield-färgen direkt på ett hus. Färgen har dock, trots resultaten i laboratorietestet, fortsatt att säljas med argument om god värmeisoleringsförmåga.

Villaägarna testade färgen i ”verkligheten”

För att ta reda på om det stämmer att ThermoShield Exterieurs värmeisoleringsförmåga är så mycket bättre i fält, det vill säga ute i ”verkligheten”, har Villaägarna låtit Sveriges största forskningsinstitut, RISE (före detta SP), testa färgen på ett hus (fälttest).

I Villaägarnas fälttest jämfördes värmemotståndet för ThermoShield Exterieur med en vanlig fasadfärg, Caparol Amphisilan, som inte säljs med argument om att vara värmeisolerande. Båda färgerna målades upp på isolerade fasadelement på ett hus. Sedan gjorde RISE mätningar varannan minut under drygt en månads tid.

Isolerar som vanlig fasadfärg

RISE mätte upp värmemotståndet för ThermoShield Exterieur till 1,05 m²K/W och för Caparol Amphisilan, till 1,04 m²K/W. Skillnaden i uppmätt värmemotstånd mellan ThermoShield Exterieur och Caparol Amphisilan får betraktas som obetydlig och ligger inom felmarginalen för mätmetoden. Färgernas värmeisoleringsförmåga är alltså likvärdig. Det föreligger inte heller någon skillnad mellan dag- och nattvärden, det vill säga att färgerna skulle isolera bättre eller sämre på dagen eller natten. Slutsatsen är helt enkelt att ThermoShield Exterieur har samma värmemotstånd som en vanlig färg.

- Tänker du måla huset för att få ner energianvändningen rejält, är du fel ute. Det ger ingen effekt på värmemotståndet i husets väggar. Vill du höja värmemotståndet ordentligt i husets väggar för att kunna sänka energianvändningen, krävs helt andra åtgärder som exempelvis tilläggsisolering med mineralull, säger Johan Smeds.

Källor:

Fouad, N. A., Dorow,C. och Richter, T, "ThermoShield — ein Beitrag zur Wärmedämmung?", Bauphysik, Verlag Ernst & Sohn GmbH, 28. Jahrgang, Heft 2, 2006

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.