Vit bil kör i hög hastighet på motorväg
Cylinder i stål med bultar
Vit bil kör i hög hastighet på motorväg

Därför rostar bilar

Bara för att det inte syns någon rost på din bil, kan den mycket väl finnas där. Nya konstruktioner har bara gjort rosten svårare att upptäcka.

Idag utrustas de flesta bilar med plastsköldar undertill för att minska luftmotståndet, vilket samtidigt ökar risken för rostangrepp. Plastsköldarna monteras utanpå bilens underrede och fylls lätt med smuts, lera, grus, vägsalt och fukt. När fukt blir stående ökar risken för rostangrepp.

Det är inte heller bra med filtmaterial bakom skärmar och skumgummiliknande polymerer i balkar som kan suga åt sig vatten. Dränering av vatten måste också fungera, så att vattnet inte stannar kvar någonstans inuti bilen.

- Det är bättre att ha en baklucka i plast eller aluminium än stål som riskerar att rosta. Karossens galvanisering och grundlack förslits med åren, men bra slitskydd och vax i hålrum kan motverka rost. De skarvar som finns på bilen, behöver vara väl limmade och tätade. Annars blir de lätt rostfällor, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg. 

Kvaliteten på rostskyddet skiljer sig åt mellan olika bilmodeller. Det är dock många faktorer som påverkar. Bilar som körs på vägar som inte saltas, som i till exempel Norrlands inland och på Gotland, rostar mindre.

Så kan du minska risken för rost

- Ta väl hand om din bil så minskar du risken för rostangrepp. Om du har en bil med plastsköldar över underredet, kan du hålla rent och ta bort vägsalt, lera, sand och grus innanför kåporna. Då får du bort den fukt som materialet sugit åt sig. Laga eventuella rostangrepp innan de har fått ordentligt fäste så minskar du risken för att de förvärras, säger Ulf Stenberg. 

Rostskyddsbehandling minskar risken för rostangrepp, särskilt om bilen har ett dåligt rostskydd eller om det inte har setts över på länge. Om du tvättar bilen vintertid i en biltvätt som återvinner vattnet, innebär det att du vintertid gör rent bilen i salthaltigt vatten, vilket inte är optimalt om du vill förhindra rost. Om du vill läsa mer om rostskyddet på din bil, kan du göra det i Vi Bilägares rostskyddsregister. 

Få vet hur bilen ser ut under plastsköldarna

Plastsköldarna under dagens bilar försvårar möjligheten att upptäcka rostskador. Det kan ta en halvtimme till två timmar för en verkstad att ta av och på plastkåporna. Något som inte är gratis. För en privatperson tar det ännu längre tid och kan upplevas som besvärligt. Dessutom kan fästanordningarna vara av dålig kvalitet så att de lätt går sönder när du demonterar plastkåporna. Det är därför få som vet hur deras bilar ser ut under plastsköldarna.

- Om du är spekulant på en begagnad bil, tänk då på att plastsköldarna inte tas bort vid bilbesiktningen, säger Ulf Stenberg. 

Utan inspektionskamera är det dessutom svårt att upptäcka inre rostangrepp. Rostangreppen kommer inte heller plötsligt utan sker successivt.

- På en ny bil lär du med andra ord inte upptäcka någon sådan rost, säger Ulf Stenberg. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.