Isbana vid villaområde
Man skottar bort snö vid trappa
Is vid fönster
Man skottar bort snö vid trappa

Vad gäller om grannen halkar i din trädgård?

Vinterhalkan kan vara förrädisk. Entrétrappor och uppfarter riskerar att bli hala som skridskobanor. Särskilt när vädret skiftar från kallt till varmt. Våra experter ger dig råd om hur du minskar risken för halka, reder ut om du måste betala skadestånd om tjuven eller grannen halkar samt vilka försäkringar som är aktuella om olyckan är framme.

- Som fastighetsägare har du ett visst ansvar för att besökare inte ska riskera att skada sig. Även objudna gäster kan ha rätt till skadestånd om de skadar sig. För att du ska bli skadeståndsansvarig måste det ha varit oaktsamt av dig att du inte gjort något åt halkan, säger Eric Bodin, förbundsjurist på Villaägarna.

Bedömningen om du har betett dig oaktsamt görs utifrån kriterierna: risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förekomma skadan och möjligheter att inse risken för skada.

Rätt till skadestånd? 

Det görs dock skillnad mellan objudna besökare, till exempel en försäljare, och besökare som går under benämningen kvalificerat obehöriga, till exempel tjuvar. När det gäller tjuvar finns inget ansvar vid skador som uppkommer på grund av bristfällig säkerhet.

- Inbrottstjuven som halkar på trappan på väg ut efter sitt inbrott har inte rätt till skadestånd. Däremot får du inte sätta ut farliga fällor, säger Eric Bodin.

Salta när kylan kommer för att bekämpa is

Så hur gör du då för att undvika halka vid ditt hus?

- När kylan sätter till bör du lägga tösalt, ett långtidsverkande salt som används på uppfarter eller vägar för att minimera halka. Om du strör tösalt på din uppfart eller trappa när det regnar finns det stor risk att det försvinner, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Tösalt är inte speciellt effektivt på snö, men gör desto större nytta om den sprids ut på is eller ännu bättre direkt på marken innan fukt och vatten fryser.  

- Att salta när kylan precis har kommit är också bra eftersom det hindrar snön från att frysa och klibba fast på skyffeln. Tösaltet gör det alltså lättare att skotta, säger Malte Rungård.

Vilket material minskar risken för halka?

Tösalt är inte bra för miljön om det sprids i stora mängder. I vissa kommuner är det till och med förbjudet att använda salt på kommunala vägar. Orsaken är att man vill skydda grundvattnet och undvika saltstänk från biltrafiken. När husägare saltar på sin tomt är däremot sannolikheten liten att tösaltet når grundvattnet, eftersom det handlar om betydligt mindre mängder. Men du bör vara försiktig med att salta där dina växter och buskar växer eftersom de kan ta skada.

Tösalt är inte heller alltid den mest effektiva lösningen. Det har sina nackdelar på trappor som är platsgjutna i betong, då betongen inte alltid klarar tösalt.

- Om du saltar en betongtrappa finns det risk för att den vittrar sönder och att trappan blir en halkrisk året runt. Det är därför bättre att vara försiktig med tösalt och använda sand. Om trappan däremot är tillverkad i prefabricerad betong för utomhusbruk ska den tåla tösalt. Fyll gärna ett par hinkar tösalt och förvara inomhus så att den håller sig torr och tinad. Annars är risken att tösaltet förvandlas till isklumpar, säger Malte Rungård.

Om du har is på trappan är det bättre att försöka ta bort isen med en stålskrapa istället för att salta.

- Men slå absolut inte på trappan då det finns risk att den skadas, säger Malte Rungård.

När det gäller garageuppfarter eller gångar byggda med plattläggning, asfalt eller grus, kan du använda sand uppblandat med tösalt för att hålla halkan borta. Men det mest effektiva sättet att bekämpa halka är stenflis uppblandat med tösalt.

- Många kommuner har ställt ut behållare med stenflis som kommuninvånare kan använda sig av, säger Malte Rungård.

Skotta bort snön direkt

Trampas snön ned och packas förvandlas den från att vara luftig till att bli isig och hal när det töar. Bästa sättet att undvika det är att skotta bort snön innan den blir nedtrampad.

Anna Niska är forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut och jobbar med halkbekämpning av cykelbanor.

- När det blir slaskigt ska du inte bara skotta bort allt snöslask utan också försöka få bort så mycket vatten som möjligt. Ett tips är att inte skotta upp snöhögar som sedan smälter och bildar is där du brukar gå. Att ha koll på hur vattnet rinner på tomten är därför smart, säger Anna Niska.

Hon menar att vi nog får räkna med allt fler halkiga vintrar framöver.

- De klimatförändringar som pågår leder till snabbare väderomslag och värmeväxlingar, vilket ofta resulterar i halka, säger Anna Niska.

Sanda om det är kallt

När termometern börjar krypa ner kring åtta minusgrader brukar sand fungera utmärkt. Sand är förhållandevis billigt och skadar inte dina växter. Sand kan även ligga kvar längre än salt som rinner bort med smältvattnet. Nackdelen är att sand ligger ytligt. Friskar det i kan den blåsa bort - och slår vädret om behöver du fylla på med mer eftersom sanden sjunker ner genom snön och isen. På vårkanten blir det också en del pyssel med att sopa upp all sand och frakta bort den. 

Så gör du trätrappan mindre hal 

Trätrall och trätrappor kan vara svåra att få halkfria. De kan även vara hala andra tider på året till exempel på grund av algpåväxt eller liknande. Då kan halkskydd med plåt vara ett alternativ.

- Du kan även använda sträckmetall som kan klippas till i storlek för trappstegen och skruva fast dem på plansteget i trappan, säger Malte Rungård.

Försäkringar om olyckan är framme

Vad gör du om någon ändå skadar sig på din egendom – trots att du gjort allt du kan för att motverka halka?

Börja med att så snart som möjligt kontakta ditt villahemförsäkringsbolag och meddela vad som inträffat. De avgör och prövar om du bär ansvaret för olyckan och om den kan täckas av din ansvarsförsäkring. Momentet ingår i alla villahemförsäkringars grundförsäkring. Ansvarsförsäkringen gäller endast för de personer som skadas utanför kretsen av ditt eget hushåll. Om du som husägare blir skadeståndsskyldig gentemot till exempel en besökare eller grannar kan försäkringsbolaget betala ut ersättning om kostnaden för skadan är högre än din självrisk.

- Du ska aldrig själv säga att du är skyldig till en skada, göra upp om ersättning med den skadade eller betala ut pengar förrän du har pratat med ditt försäkringsbolag. Det är alltid försäkringsbolaget som ska utreda om du bär ansvaret och i sådana fall även fastställa ersättningsbelopp och godkänna eventuella kostnader. Om du skulle bli stämd eller hotas av rättegång så gäller samma sak, men då är det rättsskyddsförsäkringen som går in efter ärendet godkänts, säger Oscar Egebrant på Villaägarnas Försäkringsservice.

Den som halkat och skadat sig ska även kontakta sitt försäkringsbolag där hen har sina sjuk-/olycksfallsförsäkringar och göra en anmälan avseende personskadan eller andra merkostnader. Försäkringarna kan ge ersättning till den skadedrabbade utöver din ansvarsförsäkring. Har den skadade flera sjuk-/olycksfallsförsäkringar, ska anmälan göras till alla dessa bolag.

Har du frågor till oss?

Tveka inte att kontakta Villaägarnas Försäkringsservice. Vi hjälper dig mer än gärna med allt du undrar över!

Telefon0771 626 010

Mailforsakring@villaagarna.se

Lägg in åtgärder mot halka i Min Villa

I din färdiga underhållsplan i Min Villa kan du även lägga in egna åtgärder för huset, till exempel för att minska risken för halka i trädgården. När det är dags får du en påminnelse per mejl så att du inte glömmer.