Badrum
Golvbrunn
Rinnande vatten ur rör

förebygger du vattenskador hemma

Vattenskador uppstår oftast i kök och badrum och skador på rör och vitvaror är den vanligaste orsaken. Villaförsäkringen täcker de vanligaste vattenskadorna som kan uppstå i ditt hus. Men det bästa är förstås att det inte går så långt. 

Under 2020 rapporterades 32 110 vattenskador till svenska försäkringsbolag, enligt Vattenskadecentrums årliga rapport. I rapporten framgår att bara under 2019 betalade försäkringsbolagen ut närmare fyra miljarder kronor för vattenskador. Men det finns sätt att förhindra att skadan uppstår.

Här uppstår flest vattenskador

Vattenskadecentrums rapport visar att skador på rör dominerar vattenskadorna. Men under de senaste fem åren har antalet ledningsskador minskat och utrustning som kyl, frys och diskmaskin orsakar allt fler skador.

– Det är lätt att tro att en ny maskin skulle vara mer ”säker”, men vattenskadestatistiken toppas av maskiner som är yngre än tio år, säger Thomas Helmerson på Vattenskadecentrum.

Köken står för 35 procent av vattenskadorna. Det kan enligt Vattenskadecentrum bero på att köken får allt mer teknisk utrustning kopplad till vatten utan att köket i sig är utrustat för att klara vattenläckage.

Tips för att förhindra vattenskada i hemmet

En vattenskada kan bli både dyrt och tråkigt, men det finns saker du kan göra för att minska risken att drabbas.

Vattensäkra köket

– Det är viktigt att upptäcka eventuella läckage så fort som möjligt för att undvika att mögel bildas och att skadan blir omfattande. Ett enkelt och billigt sätt att tidigt få reda på om exempelvis diskmaskinsrör/avlopp läcker är att ha en diskbänksinsats i botten av bänkskåpet under diskbänken. Du kan även montera droppbrickor under diskmaskin, kyl och frys, säger Oscar Egebrant, Villaägarnas Försäkringsservice.

Droppbrickorna (läckageskydd eller vitvaruunderlägg som de också kallas), samlar upp och leder fram vattnet så att du snabbare kan upptäcka en eventuell läcka. 

– Ett annat råd för att skydda sig mot vattenskador i köket är att installera tätade stosar, det vill säga kragformiga rördelar som fogar samman två kanaländar, på vattenledningar, säger Karolin Bernås, skadechef på Gjensidige Sverige.

Installera en vattenfelsbrytare  

Genom att installera en vattenfelsbrytare kan du enkelt stänga av vattnet när du lämnar ditt hus.

Installationen kostar en del, men det är en väl värd investering eftersom den ger ett bra skydd mot just vattenskador.

– En vattenfelsbrytare skyddar även mot vattenskador som kan uppkomma genom så kallat smygande läckage. Det kan vara svårt att upptäcka själv och kan därför läcka under en längre tid och då riskera att leda till omfattande skador. Om det uppstår ett läckage varnar brytaren och den kan även stänga av vattnet automatiskt, säger Karolin Bernås.

Kontrollera expansionskärlet

Om du har ett expansionskärl på vinden är det viktigt att kontrollera det regelbundet och byta vid behov. Ett expansionskärl är ett kärl som tar hand om expanderande värmevatten i ett värmesystem eller kylsystem.

– Det är smart att göra regelbundna kontroller av expansionskärlet eftersom ett läckage snabbt riskerar att bli dyrt. Villaförsäkringen kan visserligen täcka de ekonomiska kostnaderna som kan uppstå, men det är ju bara en del av allt som behöver ordnas med om du råkar ut för en omfattande vattenskada hemma, säger Karolin Bernås.

Kolla badrummets tätskikt, rör och golvbrunn

I bad- och duschrum är det vanligast med läckage genom tätskikt i golv, följt av rörläckage. Den största orsaken till läckage i rör och ledningssystem är korrosion, det vill säga frätning när en metall löses upp genom en kemisk reaktion.

– Något som lätt glöms bort, men som är det enklaste sättet att förebygga skador i våtrum, är att rensa golvbrunnarna regelbundet. Det är också bra att löpande kontrollera otätheter eller sprickor i rörfogar. Glöm inte heller att hålla koll på skarvar och hörn mellan vägg och golv samt fästen för blandare i dusch, bad och handfat, säger Karolin Bernås.

Förebygg vattenskador med Min Villa

I Min Villa får du en skräddarsydd underhållsplan för ditt hus. Här hittar du bland annat tips på kontroller och åtgärder för att minska risken för vattenskador i kök och badrum. Du kan också få en påminnelse via mejl när det är dags, samt dokumentera det du gör i text och bild.

Försäkra villan genom oss

Se till att ha ett bra försäkringsskydd om oturen är framme. Som medlem kan du teckna villaförsäkring till ett förmånligt pris.

Försäkra villan genom oss

Se till att ha ett bra försäkringsskydd om oturen är framme. Som medlem kan du teckna villaförsäkring till ett förmånligt pris.