Snäckskal med hål
Snäckskal med hål

Tänk på det här när du tecknar en
hem- och villaförsäkring

Det viktigt att se till att hålla villan försäkrad. Det kan bli väldigt dyrt annars. I Villaägarnas infoskrift står vad som är viktigt att tänka på i samband med tecknande av hem- och villaförsäkring och vilka krav du kan ställa på ditt försäkringsbolag när du drabbats av skada.

Hem- och villaförsäkringen består av två delar, dels en hemförsäkring och dels en villaförsäkring. Hemförsäkringen gäller lös egendom som ägs, hyrs eller lånas av privatperson för privat bruk. Som exempel kan nämnas möbler, kläder, datorer, böcker och värdehandlingar. Villaförsäkringen gäller för byggnad och tomtmark. Med tomtmark menas mark med växtlighet, staket, flaggstång och brygga.

Vad ingår i en villahemförsäkring?

Undersökningar gjorda av Konsumenternas Försäkringsbyrå (Kofb) har visat att det inte är mycket som skiljer olika hem- och villaförsäkringar från varandra. Men man bör alltid kontrollera vad som ingår och vilka eventuella tilläggsförsäkringar som kan tecknas. Detta ingår normalt i en villahemförsäkring:

 • Stöld/inbrott
 • Brand
 • Naturskador, såsom stormskador
 • Vatten/läckage, till exempel om diskmaskinen har börjat läcka
 • Maskinskador
 • Glasrutor och skadegörelse
 • Ansvarsförsäkring, det vill säga om någon familjemedlem skadar annans egendom
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Överfallsskydd
 • Reseförsäkring (i vissa fall som tillägg)
 • Cykel (i vissa fall som tillägg)

Försäkringsbolagen brukar erbjuda tilläggsförsäkringar som kan tecknas som komplement mot separat premie.

När upphör försäkringen?

Konsumentförsäkringar upphör inte automatiskt vid avtalstidens slut utan bara om du säger upp den eller tecknar motsvarande försäkring i ett annat bolag. Givetvis upphör även en försäkring om du inte betalar den fastställda premien.

Hur blir jag ersatt?

Försäkringsersättning ska betalas ut senast en månad efter det att du har anmält försäkringsfallet. Ersättningen kan ske i form av reparation, kontant ersättning eller återanskaffning.

Missnöjd med försäkringsbolagets beslut?

Då ska du i första hand prata med skaderegleraren på ditt försäkringsbolag, det står i det skriftliga beslutet från försäkringsbolaget står vem det är. Det räcker med ett kort brev där det framgår vad du är missnöjd med, skadenummer och datum för anmälan. 

Mer detaljerad fakta kan du som är medlem i Villaägana läsa om i  infoskriften.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.