Solceller på tak med tegelpannor
tändare

Välj rätt uppvärmning 

Vilken uppvärmning passar för bäst för ditt hus? Svaret på den frågan beror på vilket hus du har. Vi ger dig expertsvar på de vanligaste frågorna om uppvärmning och energival för ditt hem.

Ett smart sätt att se till att huset värms effektivt är att anlita en energiexpert som temograferar huset med en värmekamera. På så sätt får du svart på vitt var huset läcker onödig värme. Underlaget gör det enklare för dig att vidta effektiva åtgärder och investera i ett uppvärmningssystem som passar just ditt hus. 

Frågor och svar om uppvärmning

Vad måste jag ta reda på om mitt hus för att kunna få bra rådgivning om uppvärmningen?

Vi behöver information om ungefärligt byggnadsår, typ av konstruktion, ventilationssystem samt typ av uppvärmningssystem. Med hjälp av uppgift om konstruktion och byggnadsår kan vi bedöma hur pass välisolerat huset är.

De vanligaste ventilationssystemen är självdrag, mekanisk frånluft samt mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare.

Information om befintligt uppvärmningssystem kan påverka valet av nytt uppvärmningssystem. Finns till exempel ett vattenburet värmesystem och en skorsten, så ökar antalet alternativ.

Jag har ett mycket välisolerat hus från 1985 med mekanisk till- och frånluft och direktverkande elvärme. Vad kan jag göra för att minska uppvärmningskostnaden?

Till de enklare åtgärderna räknas installation av luft-luftvärmepump samt braskamin. Luft-luftvärmepumpen ger ett bra värmetillskott under uppvärmningsperiodens varmare månader.

När det blir riktigt kallt så hjälper en brasa i kaminen till att hålla elförbrukningen på låg nivå. Det är en fördel att välja en tung eldstad, som en kakelugn eller täljstenskamin, eftersom de magasinerar värmen och avger den under en längre tid, men det är viktigt att kontrollera att husets bjälklagskonstruktion medger det.

Eftersom varmvattenberedaren är ett värmeelement som tyvärr är dåligt isolerat kan du, när du behöver en ny, byta till en modell med värmepumpsteknik eller som har slinga för att ansluta solvärmeslingor.

För att minska ventilationsförluster så kan du installera en värmeväxlare på ventilationssystemet om det inte finns. De mest effektiva värmeväxlarna brukar vara motströmsvärmeväxlare där fläktarna drivs med energieffektiva likströmsmotorer. En större investering som bara lönar sig på lång sikt är att installera ett vattenburet värmesystem. Du erhåller då fler alternativ vid val av värmekälla.

Luft-luftvärmepumpen ger ett bra värmetillskott under uppvärmningsperiodens varmare månader

Jag har ett relativt välisolerat hus från 1977 med vattenburen värme, elpanna och frånluftsventilation. Vad kan jag göra för att minska uppvärmningskostnaden?

Eftersom det finns ett vattenburet värmesystem, finns det många alternativ att välja mellan. Istället för elpannan kan exempelvis en luft-vattenvärmepump installeras.

Dessutom kan frånluftsventilationen förses med frånluftsvärmepump som reducerar ventilationsförlusterna. Alternativt kan ventilationssystemet byggas om till ett FTX-system.

Jag har ett dåligt isolerat hus från 1960, med källare, självdragsventilation, vattenburen värme samt en kombipanna som kan värmas med el, olja eller ved. Vad kan jag göra för att minska uppvärmningskostnaden?

Det kan vara lämpligt att se över isoleringen av huset. Om fasaden behöver renoveras så kanske det finns möjlighet att tilläggsisolera och byta eller renovera alla fönster.
Renovering kan vara lönsamt, för i samband med att trädelar lagas och fönstret målas om kan den inre glasrutan bytas till ett isolerglas eller energiglas. Det gamla fönstret blir då lika effektivt som de första 3-glas fönstren som fanns på marknaden.

Ved- eller oljepannan omsätter stora mängder luft och alstrar värme i pannrummet, vilket även fortsättningsvis kan behövas för att minska fuktbelastningen i källaren. Dessutom värmer denna typ av panna även upp skorstenen och husets självdragsventilation kan behöva en varm skorsten för att fungera tillfredsställande. En varm skorsten hjälper också till att sänka den relativa fuktigheten på kallvinden.

Eldning med ved är prisvärt, men inte alltid det mest bekväma. Byte till pelletsbrännare eller pelletspanna kan vara ett alternativ för att öka bekvämligheten jämfört med vedeldning och det är definitivt billigare än olja och el.

Vad bör jag tänka på vid köp av pellets?

Vid köp av pellets bör du tänka på samma sätt som när du köper bensin till bilen. Till bilen köper man till exempel bränsle med 95 eller 98 oktan. Träpellets bör uppfylla den nya standarden med en indelning i tre kvalitetsklasser: A1, A2 och B.

  • Pellets i klass A1 lämpar sig för användning i en villapanna.
  • Pellets i klass A2 tillåts ha högre askhalt och lägre sintringstemperatur och är därmed mindre lämpade för användning i en villa.
  • Pellets i klass B är industripellets som inte lämpar sig för användning i villor.

Ta även reda på priset i förhållande till energiinnehållet (öre/kWh) istället för att bara jämföra priset per vikt (kr/kg).

Beroende på var i landet du bor, kan det vara lönsamt att importera pellets från andra EU-länder där marknadspriset är lägre.

Jag har ett hus från 1920 byggt med stående plank, självdragsventilation, vattenburen värme från en gammal panna som eldas med olja, el och ved. Dessutom finns kakelugn i vardagsrummet. Vad kan jag göra för att minska uppvärmningskostnaden?

Om arkitekturen tillåter det så kan fasaden tilläggsisoleras med en fasadskiva om panelen måste bytas. Fönstren kan renoveras genom att byta innerglaset mot ett energiglas. Pannan kan bytas till en pelletspanna och oljetanken kan bytas mot ett pelletsförråd. Eftersom huset är dåligt isolerat och har en lång uppvärmningsperiod så kan en kombination med solfångare vara tänkbar. Solfångarna kan då leverera värme till både värmesystemet och tappvarmvattnet.

Jag har ett superisolerat lågenergihus. Kan jag värma huset med solfångare?

Ett lågenergihus har en relativt kort uppvärmningsperiod som på våra breddgrader sammanfaller med årets mörkaste månader. Därmed är det inte särskilt fördelaktigt att försöka värma ett välisolerat hus med solfångare. Problemet är att det brukar vara relativt dyrt och tekniskt komplicerat att lagra solvärme från soliga sommarmånader till mörka vintermånader. Däremot kan det på sommaren fungera utmärkt att värma tappvarmvatten med solfångare.

Vilken typ av värmepump är effektivast när det är riktigt kallt utomhus?

En bergvärmepump hämtar sin energi djupt nere i marken. Ett borrhål kan vara mellan 100 och 200 meter djupt. Där råder nästan konstant temperatur som inte varierar särskilt mycket med årstiderna. Därför fungerar bergvärmepumpen mycket bra även när det är riktigt kallt utomhus.

Hur mycket värme producerar en solceller?

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på runt 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, medan resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad i systemet innan elen kan användas, vilket innebär att 14 procent av solens energi blir användbar el.

Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 150 watt en solig dag i Sverige. En ny anläggning på 1 kilowatt som är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige cirka 950 kilowattimmar per år och tar upp en yta av 7 kvadratmeter.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.