luft luft värmepump
termometer
Luftvärmepump
Luftvärmepump

Är luftvärmepumpar lönsamma?

Det finns flera olika typer av luftvärmepumpar. Villaägarna har valt att titta närmare på den populäraste varianten: luft/luftvärmepump som värmer genom att omvandla energin i utomhusluften till värme som sedan sprids via en fläkt i huset.

- Luftvärmepumpar är lönsamma, men i olika grad beroende på husets planlösning. Att installera en luftvärmepump i ett hus med öppen planlösning och direktverkande el betalar sig i regel inom tre år. Men det beror på husets värmebehov och dess geografiska läge, säger Philip Junghahn, energispecialist på konsultföretaget WSP.

I norra Sverige är det extra viktigt att välja rätt värmepump. Ett kallt utomhusklimat ger nämligen sämre verkningsgrad eftersom pumpen utnyttjar energin i utomhusluften, och vid utomhustemperaturer lägre än cirka -20°C är verkningsgraden 1:1. Det vill säga för varje kilowattimme el du köper får du bara ut en kilowattimme värme. Vid ännu lägre temperaturer cirka -25°C kan luftvärmepumpen stanna och man måste förlita sig på andra värmekällor, berättar Philip Junghahn.  

Om du inte bor i landets nordligaste delar, och om ditt hus har en öppen planlösning och är bra isolerat kan du faktiskt värma upp det med en enda värmepump.

Gränsen för vad en luftvärmepump klarar av är ett hus på cirka 170-180 kvadratmeter, därefter behöver du fler än en. De största luftvärmepumparna med bäst effekt klarar i regel av att värma ett hus på cirka 180 kvadratmeter om det är bra isolerat och om det inte är för kallt ute vintertid.

Stirra dig inte blind på priset

En bra luft-luftvärmepump kostar cirka 20 000–25 000 kronor inklusive installation och har en livslängd på omkring 10–15 år om du tar hand om den. Men Junghahn menar att man inte ska stirra sig blind på priset.

- Egentligen är prisskillnaden mellan pumparna inte så stor. Det viktiga är att du väljer en luftvärmepump som klarar så stor del av uppvärmningsbehovet som möjligt. En större luftvärmepump kostar några tusenlappar mer, men det är bättre att välja en något dyrare pump med högre effekt eftersom besparingen blir större och driftskostnaden sänks, säger Philip Junghahn.

- Något som det sällan pratas om är att värmepumpen fungerar som bäst när fläkten på inomhusenheten står på för fullt. På så sätt får du bästa möjliga verkningsgrad och därmed lönsamhet. Mitt tips är att sätta fläkten på så hög hastighet man ljudmässigt står ut med. På så sätt sprider du värmen i större delen av huset och får ut mest ekonomi ur pumpen. Själva fläkten använder väldigt lite el så du behöver inte vara orolig att den förbrukar för mycket el, berättar Philip Junghahn.

Viktigt att testlyssna

Hur mycket pumpen låter anges i decibel, men det säger väldigt lite om ljudet som sådant. Värmepumpar låter olika, och individer kan uppleva ljud på olika sätt. Ta dig därför tid att lyssna på pumpens inomhusenhet när den är inställd på ett högt fläktläge innan du köper den. Det är naturligtvis även viktigt att utomhusenheten inte placeras så att den stör dig eller dina grannar i onödan.

Rengöring bibehåller prestandan

Förutom att regelbundet dammsuga pumpens filter behöver luftvärmepumpen en ordentlig rengöring minst vartannat år. På inomhusenhetens lameller samlas fett och smuts – och på utomhusenheten kan partiklar som löv och grus fastna och försämra dess prestanda. En grundlig rengöring av hela luftvärmepumpen, både inomhusdelen och utomhusdelen, återställer den verkningsgrad du hade när pumpen var ny.

Tips för test och placering av luftvärmepump

  • Om din luftvärmepump börjar bli gammal kan du testa hur effektiv den är. Välj två dygn som håller en liknande utomhustemperatur exempelvis kring cirka 0° C, eller annan temperatur som är vanligt förekommande på din ort. Kör luftvärmepumpen ett dygn och stäng sedan av den. Nästa dygn använder du enbart elradiatorer för uppvärmning av huset och låter luftvärmepumpen vara avstängd. Gå därefter in på ditt elnätbolags hemsida och logga in på ditt kontos energistatistik så får du reda på skillnaden i elförbrukning mellan de två dygnen.
  • Placera gärna värmepumpens utomhusdel i fritt söderläge. Med hjälp av solinstrålningen är det varmare där vilket ökar pumpens verkningsgrad. Inomhusdelen ska placeras i en riktning så att luftflödet når så stora delar av huset som möjligt.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.