Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

 Hanna Suua, Förbundsjurist på Villaägarna
Expertrådgivningen svarar - Hanna Suua, Förbundsjurist på Villaägarna

Krävs bygglov för att göra om garaget till sovrum?

Att bygga om garaget till sovrum kan bli aktuellt när barnen blir större och vill ha ett eget krypin. Eller om du kanske vill ha ett gästhus när svärföräldrarna är på besök.

Men måste verkligen kommunen godkänna ombyggnationen om det bara handlar om att isolera väggarna och fixa till inredningen?

- Ja, enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för att ”ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilken byggnaden senaste använts eller för vilket bygglov har lämnats”, säger Hanna Suua, förbundsjurist på Villaägarna.

Gäller inte alla ändringar

Alla ändringar kräver inte bygglov, eftersom lagen ställer ett krav på väsentlighet.

- Att göra om en sommarstuga till helårsbostad är till exempel en ändrad användning, men inte en sådan väsentlig ändrad användning som kräver bygglov. Bedömningen om det krävs bygglov får göras från fall till fall. Det finns ingen allmän definition på vad som räknas som ”väsentligt annat ändamål”, men det går att vägledas av praxis, säger Hanna Suua.

När det gäller ombyggnationer av garage har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) bedömt att en ändring från garage till lager kräver bygglov, liksom att göra om garage till billackeringsfirma. I ett annat fall ansågs dock ändring av carport till bostad inte kräva bygglov.

- I det rättsfallet var det fråga om en carport som satt ihop med ett radhus. Carporten hade också använts som förråd och uppställningsplats för bil. Domstolen vägleddes bland annat av detaljplanen för området, säger Hanna Suua.

Utseendet spelar ingen roll

För att bedöma om en åtgärd kräver bygglov är det inte avgörande om byggnadens utseende ändras eller inte. Du behöver inte ens vidta några byggnadsåtgärder för att den ändrade användningen ska vara bygglovspliktig.

- Det blir många förvånade över. Om du behöver söka bygglov eller inte blir alltså en fråga om din åtgärd innebär att garaget används för ett väsentligt annat ändamål. Bedömningen görs i första hand av kommunens byggnadsnämnd, säger Hanna Suua.

Kontakta byggnadsnämnden!

Är du osäker på om åtgärden kräver bygglov ska du vända dig till byggnadsnämnden i din kommun. Det också dit du vänder dig för att söka bygglov. Du är även självklart välkommen att höra av dig till Villaägarnas rådgivningsavdelning om du har allmänna frågor om bygglov eller andra frågor av juridisk karaktär som rör ditt hem.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.