Är du på väg att köpa fritidshus?  

Med god planering ökar chansen för en lyckad affär för både säljare och köpare. Vi hjälper dig med juridiken, kontrollerna och varningsklockorna för att ditt hus ska bli en trygg investering.

Närheten till fritidshus - en viktig faktor  

Det finns många fördelar med att snabbt komma ut till huset på helgerna eller under veckorna om du jobbar på distans. Ligger huset längre bort kommer du troligtvis att vara där färre gånger per år, men under en längre tid när du väl kommer dit. 

Vad påverkar priset på fritidshuset? 

Priset på fritidshuset påverkas av läget, storleken, standarden, tomten och närheten till sjö eller hav. Kommunalt vatten och avlopp påverkar också. Finns det planer på att anlägga kommunalt VA framöver och vad kommer det i så fall att kosta? Det kan räcka med förbränningstoalett för att fritidshuset ska säljas lite dyrare.  

Om huset har renoveringsbehov påverkas förstås också priset. Är du händig och vill renovera själv så kan du spara en hel del pengar på att köpa ett renoveringsobjekt. Men tänk på att ha en budget och tidplan för upprustningen. Det kan ta tid att exempelvis renovera ett gammalt torp från 1800-talet. 

Syna huset i sömmarna 

Du måste alltid undersöka det hus du vill köpa. Det är lätt att charmas av det som är positivt som närhet till bad, en trevlig inredning och kanske en syrenberså vid knuten. Många fritidshus har varit kallställda utan tillsyn långa perioder. Då kan skador ha uppstått som är svåra att upptäcka för en lekman. 

Köparen har undersökningsplikt 

På visningen bör du noga kontrollera alla synliga ytor i huset och även använda luktsinne och hörsel för att upptäcka eventuella fel. Var uppmärksam på tak, våtrum, vvs-installationer och riskkonstruktioner som krypgrunder och vindar – finns det fuktfläckar eller mögeldoft? 

Eldstäder och skorstenar godkända för eldning 

Du bör ta reda på om kontroller gjorts på eldstäder och skorstenar. Kolla med den tidigare ägaren om det finns sotningsprotokoll och att brandskyddskontroller har genomförts. Om säljaren inte har det, kan du vända dig till kommunen för att se om de har dokumentation kring detta. Vill du vara på säkra sidan är en provtryckning med en sotare lämplig att göra.   

Farliga elinstallationer 

Det är tyvärr inte ovanligt med hemmagjorda elinstallationer i fritidshus. Krypgrunden på det idylliska soldattorpet går kanske inte att undersöka på egen hand. Då kan det behövas en professionell undersökning för att säkerställa att det inte finns farliga elinstallationer eller fuktproblem med mikrobiell påväxt.

Vatten, brunn och avlopp 

Är vattnet drickbart och är det enskilda avloppet godkänt? Finns enskild vattenbrunn 

kan vattnet vara kontaminerat eller ha vissa problem. Ta ett vattenprov på råvattnet (vatten taget ur brunnen eller så nära brunnen att du kan ta prov på det). Lämna gärna ett vattenprov enligt Livsmedelsverkets riktlinjer innan köp.  

Om fritidshuset har enskilt vatten och avlopp är det relevant om avloppsanläggningen är godkänd av kommunen. Kontrollera även om det finns planer på kommunalt VA i området – det kommer i så fall att medföra framtida kostnader. Ligger huset låglänt nära vatten? Hör med kommunen om platsen tidigare översvämmats.  

En koll i MSBs översvämningsportal kan också ge information om fastigheten ligger i ett riskområde. 

Udda byggmaterial 

Många fritidshus byggdes under 50- och 70-talet med udda byggmaterial som gammalt pall-, form-, och tryckimpregnerat virke, vilka innehåller kresot eller kloranisoler. Dessa material kan vara mindre bra för vår hälsa och ge upphov till dålig lukt.  

Dåligt underarbete 

Det är vanligt att hus piffas upp med färg och annat inför försäljning. Problemet är att dessa färger ibland är fel för till exempel fönster. De kanske har målats med fasadfärg som medför att den bubblar och är för tät för fönstret. Då kan det vara bättre att köpa ett hus där det begagnade syns och använda rätt material när du själv renoverar.  

Besiktning ökar säkerheten 

För den som inte är bevandrad i byggteknik kan det vara svårt att upptäcka eventuella brister i ett hus. Om något visar sig vara fel kan det vara svårt att i efterhand få kompensation. 

Domstolarna ställer mycket höga krav på köparens undersökning av huset. Därför är det klokt att låta en certifierad besiktningsman genomföra en överlåtelsebesiktning innan köpet går igenom.  

När du som köpare får besiktningsutlåtandet kan du besluta att antingen köpa huset på de villkor som säljaren kräver, avstå från köpet, be att få en garanti från säljaren, diskutera ett lägre pris eller be att få genomföra en fördjupad undersökning.  

Om du som säljare vill undvika att drabbas av krav på grund av dolda fel är det bra att redovisa alla fel eller tecken på fel du känner till. Det utökar undersökningsplikten för köparen och medför att det är ytterst osannolikt att felet kommer att bedömas som dolt. Det är också viktigt att inte göra utfästelser som inte stämmer med verkligheten eftersom säljaren är strikt ansvarig för uppgifter som lämnas.

När bostaden säljs som ”besiktigad” 

Det betyder att säljaren redan har låtit besiktiga fastigheten. Anledningen kan vara ett krav för att få teckna en så kallad dolda fel-försäkring, men det kan också vara ett sätt att göra objektet mer attraktivt. En köpare brukar kunna köpa in sig på säljarens besiktning och får då möjlighet att reklamera fel i besiktningen. Det bästa är att anlita en egen besiktningsman.

Om du inte hinner besiktiga 

En budgivning kan dra iväg snabbt och det är inte alltid en köpare hinner undersöka huset innan det är dags att skriva kontrakt. Då bör det skrivas in en öppet köp-klausul som ger köparen rätt att besiktiga fastigheten efter att kontraktet har undertecknats och före ett visst datum begära att köpet ska återgå utan påföljder.  

Ordna lånelöfte innan visningen 

När det gäller ekonomin är det viktigt att du gör upp en budget och diskuterar lånelöften med din bank i god tid före visning och budgivning. Det är viktigt att du har ordnat ett lånelöfte från banken redan innan du börjar titta på fritidshus. Ibland kommer budgivningen igång väldigt snabbt och säljaren kanske inte har tid att vänta med försäljningen. Risken är då att drömhuset faller dig ur händerna.

Uthyrning kan vara lönsamt 

Ett fritidshus kostar pengar året om, men används ofta bara under kortare perioder. El, värme, amorteringskrav, räntekostnader, försäkringar och underhåll uppgår ofta till flera tusenlappar i månaden. Men om det finns möjlighet att hyra ut ditt fritidshus några veckor per år kan du täcka kostnaderna. Totalt kan du tjäna upp till 50 000 kronor per år skattefritt.  

Förbered försäljningen i god tid 

För en lyckad försäljning gäller det att starta förberedelserna i god tid. Röj och rensa bostadshus, förråd och tomt från skräp och bråte. Allt fler väljer att sälja fritidshuset med en dolda fel-försäkring vilket kräver en husbesiktning i god tid innan försäljningen. Dyker det då upp några överraskande fel, finns tid att åtgärda dem. Det ökar värdet på huset och minskar risken för klagomål från köparen. 

Fastighetsutdrag och pantbrev 

Gå igenom fastighetsutdraget och kolla eventuella servitut. Finns det skriftliga pantbrev uttagna och var förvaras de i så fall? Vad blir reavinstskatten, vilka avdrag kan du göra? Lönar det sig att ansluta fastigheten till bredband?  

Ta gärna lite sommarbilder på trädgården om huset ska säljas höst eller vår. Listan kan göras lång på det som måste förberedas för att undvika stress och få en lyckad försäljning.

Glöm inte försäkringen 

I samband med husköpet är det viktigt att teckna en fritidshusförsäkring. En sådan brukar omfatta brand, läckage, skada på installation, inbrott, översvämning och naturskador för de byggnader som anges i försäkringsbrevet.

 

Källa: Villaägaren nr 1/2022, Malte Runegård, byggteknisk expert på Villaägarna och Lars Karlsson, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling. 

5 tips för ett lyckat köp

  • Vilka önskemål och behov ska fritidshuset uppfylla? En checklista underlättar i sökandet efter rätt hus.
  • Ska huset användas på helger eller mer sällan? Avstånd och kommunikationer spelar roll.
  • Titta på närområdet och lite bortom det – vad finns att göra utanför tomten?
  • Vilken budget har du för köpet? Diskutera lånelöfte med banken i god tid före visning och budgivning.
  • Undersök huset noga vid visningen och anlita gärna en besiktningsman före överlåtelsen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.