Svenska sedlar

Har du koll på din boendeekonomi

Att ha koll på sin boendeekonomi är en skön känsla. Många av våra medlemmar uttrycker oro över att de är osäkra på vilka utgifter som är kopplade till husägandet. Vi ger dig en grundkurs i hushållsekonomi med hänvisningar till vem du ska fråga för att få veta mer.

Skriv listan över räkningar och utgifter 

Börja med att skriva ner den där listan över räkningar som du betalar för ditt boende. Det ger en bra överblick.  

Steg två är att gå in på varje post och se om du kan påverka den i reda kronor och i så fall hur och hur mycket.  

Till din hjälp finns till exempel en budgetkalkyl på Konsumentverkets webbplats. När du fyllt i den ser du hur balansen mellan inkomster och utgifter fördelar sig och hur du ska lägga upp betalningarna.

Lån, amorteringar och tomträttsavgäld 

Äger du ett hus är sannolikheten stor att du har både lån och amorteringar. En del husägare betalar även en tomträttsavgäld. Det är den hyra du betalar om ditt hus är byggt på statlig eller kommunal mark. Den kan du inte påverka, annat än genom att vara medlem i Villaägarna som driver frågan politiskt och den ska också räknas in i dina boendekostnader. 

Lån och hemförsäkring 

Frågor kring just dina specifika lån ställer du i första hand till din bank. Mer generella råd om allt som rör lån och amorteringar hittar du på sajten konsumenternas.se, som också driver Bank- och finanspodden om ekonomiska frågor. I Sveriges Radio finns programmet Plånboken som också är en oberoende, trovärdig källa om bland annat boendeekonomi. 

Hemförsäkring är ytterligare en utgift som är nödvändig. På konsumenternas.se hittar du bra information om även det valet.

Dina driftskostnader 

Driftskostnader är de utgifter som är förknippade med att hålla igång det dagliga livet i villan. Det är uppvärmning, sophämtning, el, vatten och avlopp, samfällighets- och vägavgifter, bredband. Ytterligare kan vara kostnader för larm, vattenfilter, underhåll av värmepump eller pool.  

En del poster kan du inte göra så mycket åt, andra är förhandlingsbara eller går att sänka genom till exempel energieffektiviserande åtgärder i ditt hus.  

Villaägarnas Riksförbund träffar politiker för att tydliggöra småhusägarnas verklighet så att du ska kunna pressa dina kostnader. 

Sophämtning

Avgiften för sophämtning beror på i vilken kommun du bor. Men principen är densamma, det vill säga du har en grundavgift och sedan kan du välja storlek på kärlet och det kan du själv påverka. Är du flitig på att sopsortera så minskar dina hushållssopor och du kan klara dig med ett mindre sopkärl. I en del kommuner är hämtning av kärl för matavfall kostnadsfritt, så du tjänar på att kompostera mera.  

Vatten och avlopp

Även kostnaderna för vatten och avlopp varierar beroende på var i landet du bor. Ett exempel från Örebro kommuns webbplats, orebro.se, ser ut så här: 

Hushållet i en vanlig villa använder i genomsnitt 150 kubikmeter vatten varje år (en kubikmeter är lika med tusen liter vatten). Hushållet betalar 2 858 kronor i fast avgift och 19,20 kronor i rörlig avgift för vatten och avlopp (2021 års priser inklusive moms). Totalt betalar hushållet i vårt exempel 5 738 kronor för vatten och avlopp under ett år.  

Gå in på din kommuns hemsida och se vad som gäller för dig.  

Se över elavtalet 

Det finns gott om möjligheter att vara en smart elkund idag. Nätavgiften och skatten går inte att påverka så de hamnar under fasta avgifter i din budget. Men den mängd el du utnyttjar kan du se över – både genom vilket avtal du har och genom dina vanor. Du hittar bra tips och får råd om detta på bland annat villaagarna.se och hos kommunens energirådgivare.  

Sänk din elanvändning 

Släck de lampor du inte behöver och stäng av apparaters standbylägen. Att byta ut gamla vitvaror kan ge en besparing och dessutom vara bättre ur ett miljöperspektiv.

Planerade och oförutsedda utgifter 

Reparationer och renoveringar är en oundviklig del av att ha villa, men de är också en möjlighet att förbättra hemmet, göra det mer energieffektivt och mer hållbart. Tjänsten Min Villa ger dig bra överblick över planerat underhåll och konkreta råd för åtgärder du kan utföra själv. Det håller de stora kostnaderna för akut hantverkshjälp borta, även om det någon gång trots allt kan bli dags för en större renovering. En viss buffert för dessa kostnader bör finnas med i kalkylen över din boendeekonomi.  

Fråga Villaägarna 

Som medlem i Villaägarna finns det alltid någon du kan fråga. Du har kostnadsfri tillgång till en hel panel experter på olika villanära områden. Vår e-tjänst Min Villa innehåller också mycket som du kan ha stor nytta av när du planerar din villaekonomi. 

Källa: Villaägaren nr 1/2022

Lönsamma kontakter för din hushållsbudget och vardagsekonomi 

Konsumentverket.se

Här hittar du broschyrer och faktamaterial som Koll på pengar och Budgetkalkyl. 

Konsumenternas.se 

Här hittar du svar på frågor om bank och finans, försäkringar och pension. Konsumenternas.se är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

SR.se/planboken 

Informativt radioprogram i P1 om bland annat privatekonomi. 

Kommunens webbplats 

Sök på din kommuns webbplats eller ring! Där finns information om sådant som är specifikt för platsen där du bor.  

Energirådgivare 

Via energimyndigheten.se hittar du energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Det är en kostnadsfri service där du får råd om bland annat ekonomin kring energifrågor i ditt hus. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.