Överfyllda soptunnor
Överfyllda soptunnor

Stora skillnader i avgifterna för sophämtning över landet

Det är stora skillnader i avgifterna för hämtning av småhusägarnas avfall i landets kommuner visar en ny rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Dyrast är det i Sala. Där betalar en husägare 3 400 kronor om året för det vanligaste abonnemanget för sophämtning. Det är 2 450 kronor mer än i Trollhättan, där sophämtningsavgiften är lägst i landet.

- Vi har analyserat en rad faktorer men kan inte se att någon av dem påverkar kostnaderna avsevärt. Det kan finnas bra skäl till varför priserna skiljer sig åt, men det borde utredas så att man som konsument förstår vad man betalar för, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarnas Riksförbund.

Även mellan länen och inom länen är skillnaderna stora. Det enda tydliga mönstret är att avgiften i de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm är relativt låga. Men även där skiljer det 400 kronor mellan Göteborg som är dyrast av storstäderna och Malmö som är billigast.

- Det är svårt att förstå varför priset skiljer så mycket mellan kommunerna. En del av skillnaden skulle kunna bero på att hushållen väljer dyrare alternativ i vissa kommuner, t.ex. för att man är mer miljömedveten och villig att betala extra för att kommunen tar emot flera olika fraktioner, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarnas Riksförbund.

Bara misstanken att skillnaderna kan bestå i bristande effektivitet hos kommuner med hög avgift gör att skillnaderna borde analyseras mer ingående. Tabellerna visar vilka kommuner som har högsta respektive lägsta vanligaste avgift.

Kommuner med lägsta avgifter:

Trollhättan – 950 kr
Kumla – 990 kr
Hudiksvall – 1 100 kr
Åmål – 1 120 kr
Berg – 1 270 kr
Hallsberg – 1 270 kr
Burlöv – 1 280 kr
Malmö – 1 280 kr
Örebro – 1 280 kr

Kommuner med högsta avgifter:

Sala – 3 390 kr
Ljusnarsberg – 3 310 kr
Kiruna – 3 280 kr
Bjuv – 3 280 kr
Lysekil – 3 200 kr
Håbo – 3 140 kr
Östra Göinge – 3 060 kr
Osby – 3 060 kr
Överkalix – 3 010 kr
Ale – 3 010 kr

Rapport och siffror för samtliga län och kommuner 

Avfallsavgifterna 2017 

Avfallsavgifterna i Sveriges kommuner i respektive län *

* Nacka Vatten och Avfall AB uppdaterade 2017-12-21 sina uppgifter. Den vanligaste avgiften anges vara 2118 kronor/år för en- och tvåfamiljshus.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.