Fågel i metall på kanten av gult sopkärl

Gör det lättare att jämföra soptaxor

Kommunernas branschorganisation, Avfall Sverige, presenterade nyligen årsstatistik över landets soptaxor. Statistiken visar på stora skillnader i sophämtningsavgift för landets husägare.

I rapporten framgår att Gotland, Västmanland och Uppsala län har högst genomsnittsavgifter på omkring 2 500 kronor per år inklusive moms. Lägst avgifter har Västernorrland och Jämtland med cirka 1 700 kronor i årsavgift. Det är den vanligaste avgiften i varje kommun som granskats.

-  Det är bra att taxorna jämförs. Det behövs också en ordentlig genomgång av varför taxorna skiljer sig så mycket åt. Det verkar som att vissa kommuner är betydligt mer kostnadseffektiva än andra. Kommuner med höga taxor borde lära av de med låga så att alla kan få så låg sophämtningsavgift som möjligt, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

I samband med att kommunerna lägger om sina taxor händer det att enskilda småhusägare inte kan ha kvar sitt tidigare abonnemang utan tvingas in i något betydligt dyrare. Villaägarna menar att det borde finnas en regel att när taxorna görs om ska ingen behöva få en avgiftshöjning på mer än 15 procent.

Villaägarna menar att det borde finnas en regel att när taxorna görs om ska ingen behöva få en avgiftshöjning på mer än 15 procent

- Annars kan man inte planera sin ekonomi. Man är i händerna på kommunen vad gäller så många kostnader. Det är viktigt att inte höjningar kan trilla ner på en hur som helst från en klarblå himmel, avslutar Anna Werner.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.