Avfall - effektiv och enkel hantering

Idag har vi ett system som varken är kostnadseffektivt eller ger ordentliga materialströmmar. Hushållens avfall samlas in på olika sätt ute i kommunerna. Vi vill arbeta för en bättre hantering av vårt avfall, lägre kostnad för hushållen och ökad materialåtervinning.

Kvinna som återvinner förpackning