Kvinna som återvinner förpackning
Glasåtervinning
återvinningskärl
Kvinna som återvinner förpackning

Mer källsortering nära hemmet

Regeringen har beslutat om förordningsändringar om insamlingen av hushållens avfall. Detta ska, enligt regeringen, leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

Den småhusägare som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling nära hemmet måste betala mer för sophämtningen. Nu förtydligar regeringen att så ska det inte vara för förpackningsavfallet. Producenterna måste ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen. Materialen ska, när förordningsändringarna träder i kraft, samlas in bostads- eller kvartersnära. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig kommer kraven på fastighetsnära insamling att införas stegvis 2021 och 2025.

Läs regeringens pressmeddelande

Vad tycker Villaägarna?

Villaägarna tycker att de nya bestämmelserna initialt låter bra. Insamlingen av hushållens sopor måste reformeras och nyckeln till framgång ligger bland annat i mer hushållsnära insamling av förpackningar. Hur bestämmelserna kommer appliceras ute i de olika småhusområdena återstår dock att se. 

För att nå riktiga kretslopp måste tudelningen av ansvaret för hushållens avfall bort. Kanske är den här förändringen ett steg närmare att avskaffa den, men vi tror inte att det räcker.

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna

Vid varje regeringsbeslut finns risk att nya kostnader, direkt eller via omvägar, läggs på småhusägarna. Vi fortsätter bevaka utvecklingen.

Nya förordningar

I juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall.
Här kan du läsa de nya förordningarna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.