Villaägarnas Riksförbund söker kreativ “ax-till-limpa-lobbyist"

Vill du påverka svensk bostads- och energipolitik? Vill du tillsammans med kunniga kollegor verka för rimliga boendevillkor? Vill du bygga din egen plattform som talesperson i bostadspolitiska frågor?

Som en del av Villaägarnas public affairs-avdelning arbetar du med att ta fram policyförslag, agera som opinionsbildare och påverka beslutfattare direkt. Du kommer arbeta tillsammans med kompetenta kollegor för att synliggöra förbundet och dess bostadspolitiska arbete för både medlemmar, media och beslutfattare på alla nivåer.

Du företräder Villaägarna gentemot politiker och andra beslutsfattare och arbetar långsiktigt för att driva opinion och beslut som bidrar till att göra det lättare för alla att uppfylla sina husdrömmar, och att stärka tryggheten för dem som bor i småhus.

Du kommer att arbeta med:

Policyformulering
Politik är en färskvara, och vi utvecklar regelbundet ny policy.

Opinionsbildning
Vi synliggör problem och möjliga lösningar genom utspel, nyhetsplacering, debattartiklar, seminarier med mera.

Aktiv påverkan
Du representerar Villaägarna i uppvaktningar av regering, riksdag och myndigheter. Du är samtalspartner och författar remissvar till regering, riksdag och myndigheter.

Nätverkande
Du skapar och underhåller ett nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare, och agerar tillsammans med andra aktörer som exempelvis andra branschorganisationer.

Vilka politiska frågor?

Du förväntas vara talesperson i framförallt energipolitiska frågor, men även bidra i arbetet med andra frågor. Du bör ha en god förståelse för energipolitiska frågor. Kompentens i frågor som rör konsumentpolitik, rättspolitik, vatten- och avloppsfrågor och avfallshantering är meriterande. Viktigare än specifik kunskap i någon fråga är dock en förståelse för samhällspolitisk debatt som helhet och hur politik formas.

Vem och hur är du?

Du har sannolikt erfarenhet av att arbeta med samhällspolitiska frågor och förståelse för politiska processer. Erfarenhet från riksdags- och regeringskansli, media och som utredare är meriterande.

Som person har du ett stort eget driv, är strukturerad och har förmåga att planera och prioritera.

Du kan argumentera och övertyga, och har en personlig mognad som skapar förtroende. Du är också en lagspelare med en prestigelös inställning till din omgivning.

Du har mycket god analytisk förmåga, goda pedagogiska och kommunikativa förmågor att sprida din analys
och förmåga att försvara den mot angrepp i tal och skrift.

Du är sannolikt statsvetare, ekonom, civilingenjör eller jurist i grunden med några års arbetslivserfarenhet.

Frågor?

Har du frågor om tjänsten, kontakta avdelningschef Stefan Johansson på 010-750 01 74 eller 073-420 75 50

Ansökan

Skicka din ansökan senast den 20 september till stefan.johansson@villaagarna.se Intervjuer kommer att ske löpande.

Om Villaägarna

Villaägarnas Riksförbund är en politiskt obunden medlemsorganisation för småhusägare med 311 000 medlemshushåll och 190 aktiva föreningar över hela landet. Vi arbetar för att fler ska kunna uppfylla sina usdrömmar och skapa trygga villkor för alla som bor i småhus. Vi är aktiva i debatten om boendeskatter, energipolitik, bostadspolitik samt olika kommunala avgifter och beslut. Just nu behöver vi förstärka vår public affairs-avdelning.