Vi hjälper dig

I mer än 60 år har Villaägarna på olika sätt arbetat för att hjälpa dig i vardagen som husägare. Det tänker vi fortsätta med. Från en blygsam start har Villaägarnas Riksförbund utvecklats till en organisation med närmare 311 000 medlemshushåll.

Årsredovisning 2017

Villaägarnas Riksförbund är en av landets största ideella och partipolitiskt obundna organisationer. Förbundet är en tung röst i den bostadspolitiska debatten och spelar en viktig roll i medlemmarnas vardag, inte minst genom god tillgång till rådgivning och medlemsförmåner. 

  • Under 2017 hade Villaägarna en positiv medlemsutveckling. Med cirka 324 000 medlemshushåll är vi en av Sveriges största folkrörelser. Vi finns och verkar i hela landet genom drygt 200 lokalföreningar som tillvaratar medlemmarnas intressen på lokal och kommunal nivå.
  • Under 2017 gick vi ut med två rapporter om hur utvecklingen av inbrotten i småhus har sett ut mellan 1996 och 2016. Det fick stort genomslag i media och regeringens utspel om bekämpning av organiserad brottslighet är ett resultat av förbundets och andras opinionsbildning.
  • Arbetet för rimliga priser i elnäten rönte stor framgång. Regeringen kom med ett lagförslag som gick helt i Villaägarnas linje. En hårdare reglering av den så kallade kalkylräntan är vad vi länge förordat och det kommer att dämpa prisutvecklingen avsevärt under kommande år. Villaägarna har framgångsrikt löst två av tre problem med elnätsregleringen; värderingen av tillgångarna och den tillåtna avkastningen. Det som återstår är att avskaffa den indexerade uppräkningen av tillgångsvärdet.
  • Våra experter hjälpte medlemmarna genom att svara på 19 000 samtal och 7 000 skriftliga frågor. Nöjdheten hos de som nyttjat medlemsrådgivningen låg på 4,3 på en 5-gradig skala.

Villaägarnas årsredovisning 2017 i pdf