Villaägarna i Kungsbacka kommun

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kungsbacka kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

fb_icon_50x50.png Gilla vår Facebook sida så missar du ingen information

Vårt kansli

Öppettider

Vardagar kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00 träffar du vår kanslist Monica Ivarsson.

Post- och besöksadress

Villaägarna i Kungsbacka kommun
Energigatan 10 B
434 37 Kungsbacka

Du kan också nå oss via telefon eller e-post

Tel 0300-56 71 75
E-post: info@villakba.com

Skicka din mejladress till oss så får du aktuell information om medlemsaktiviteter via mejl:

Styrelsen

Ordförande

Jan Byvik
ch.byvik@hotmail.com

Vice ordförande

Niclas Elison
niclas.elison@elisonwahlin.se

Kassör

Roger Nordin
roger12@live.se

Valberedning

Pigge Lindén
pigge.linden@gmail.com

Jan Klingberg
jw.klingberg@gmail.com

Ledamöter

Martin Jönsson
martin@villakba.com

Susanne Leander-Ulrikz
susanne.leander@gmail.com

Maylis Thorsson
maylisthorsson@hotmail.com

Johan Gyllén
johan.gyllen@gmail.com

Fredrika Eineskog
fredrikaeineskog@gmail.com

Revisor

Heinrich Kaufmann
heinrich.kaufmann@swipnet.se