Villaägarna Göteborg

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Göteborg Stad.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 Gilla vår Facebooksida så missar du ingen information.

Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden förening, ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare till en fastighet.

Genom föreningen kan du vara med och påverka hur vår kommun och vårt samhälle skall fungera och utvecklas. Vi är idag ca 8 500 medlemmar i Göteborg och i hela landet är vi mer än 300 000 medlemmar.

För vidare information, maila oss på

villaagarna.goteborg@gmail.com

eller hör av dig till någon i styrelsen nedan. Vi vill väldigt gärna ha Dina synpunkter och förslag på vad du tycker att föreningen skall arbeta för.

 

Ordförande

Mart Saar
0704 – 73 46 89
martsaar20@gmail.com

Vice ordförande

Jan-Erik Johnsson
070-300 04 66
jepo79@outlook.com

Sekreterare

Anna Krantz
0704-31 60 68
anna@huskompassen.se

Kassör

Björn Tillander
0708 – 40 02 30
cosinusab@gmail.com

Ledamöter

Lars Dolk
0705-407114
lars.dolk@gmail.com

Johan Lundin 
0706-380 360
johanlundin@telia.com