Villaägarna Göteborg

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Göteborg Stad.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 Gilla vår Facebooksida så missar du ingen information.

Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden förening, ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare till en fastighet.

Genom föreningen kan du vara med och påverka hur vår kommun och vårt samhälle skall fungera och utvecklas. Vi är idag ca 8 500 medlemmar i Göteborg och i hela landet är vi mer än 300 000 medlemmar.

För vidare information, maila oss på

villaagarna.goteborg@gmail.com

eller hör av dig till någon i styrelsen nedan. Vi vill väldigt gärna ha Dina synpunkter och förslag på vad du tycker att föreningen skall arbeta för.

Ordförande

Johan Lundin 
0706-380 360
johan.lundin73@gmail.com

Ledamöter

Lars Dolk (Vice ordförande)
0705-407114
lars.dolk@gmail.com

Mart Saar
0704 – 73 46 89
martsaar20@gmail.com

Angelika Gelin
angelika.gelin@gmail.com  

Agneta Fälted
agneta.falted@gmail.com