Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna Finnveden  

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Värnamo och Vaggeryd.

Människor cyklar förbi röd stuga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Villaägarna Finnveden!

Villaägarna Finnveden är en del av Villaägarnas Riksförbund. Vi är lokalföreningen som arbetar för att förbättra villkoren för villaboende.

Som medlem har du tillgång till Villaägarnas rådgivare i frågor som rör boendet. Där får du t ex svar på frågor om bygglov, hantverkartvister eller fel på köpt fastighet. Vi har också ett stort antal informationsskrifter och avtalsmallar som du som villaägare har nytta av.

Vi är en förening med ca 1500 medlemmar.

Föreningens verksamhetsområde är Värnamos och Vaggeryds kommuner.

Utöver riksförbundets rabatter har vi även lokala företag som ger våra medlemmar rabatter, vilka dessa är hittar ni här.

Tillsammans med närpolisen, Värnamo kommun och stöldskyddsföreningen medverkar vi i grannsamverkan för att minska inbrott och stölder.