Tillsammans med Närpolisen, Värnamo kommun och Stöldskyddsföreningen medverkar vi i grannsamverkan för att minska inbrott och stölder.

Ett informationsmöte om Grannsamverkan hölls i Vaggeryds Folkets Hus den 24 oktober 2018.
Ett 20-tal deltagare mötte upp till information av bl. a. polisen som var belåtna mötet.
Mötet gav dessutom tre nya medlemmar till Villaägarna Finnveden.