Villaägarna Finnveden  

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Värnamo och Vaggeryd.

Människor cyklar förbi röd stuga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Villaägarna Finnveden
c/o Karl-Gustaf Ahnstedt
Postadress: Snickaregatan 8, 331 33 Värnamo
Telefon: 0370-199 78 / 070-55 45 310
Epost: info@finnveden-vaf.se
Org.nummer: 802460-4863
Bankgiro: 568-9344
Swish: 123–1061639

Ordförande   

Anders Davidzon        
Tfn 0370-106 81
Tfn 070-631 71 77
anders.davidzon@gmail.com

Vice ordförande        

Vakant

Sekreterare          

Susanne Andersson
Tfn 070-334 28 04
susmus64@gmail.com 
sandersson@mmm.com

Kassör                   

Eva Larsson
Tfn 070-213 40 64
evamonika.larsson@gmail.com

Vice sekreterare       

Eva Lundström
Tfn 0370-146 26
Tfn 076-324 77 45
eva@elbe.se 

 

 

                      

                                       

                                

 

Ledamöter             

Margareta Hildingsson
Tfn 0370-168 41
Tfn 070-235 90 83
margareta.vmo@gmail.com 

Karl-Gustaf Ahnstedt
Webbansvarig
Tfn 0370-199 78
Tfn 070-554 53 10
info@finnveden-vaf.se

Gert Strömqvist
Tfn 0370-762 93
Tfn 076-589 40 13
wikingson@hotmail.com                                      

Siv Björnstedt
Tfn 0370-101 79
Tfn 076-806 88 18
viggobjornstedt@live.se 

Thomas Schulz
Tfn 0370-860 71
Tfn 070-849 80 00
thomas@schulzresor.se

Valberedning       

Bernt Emanuelsson
Tfn 0370-69 31 31
Tfn 073-855 91 88
b.emanuelsson@spray.se

Birgitta Ahnstedt
Tfn 0370-199 78
Tfn 070-551 99 78
kgba100@gmail.com

Revisorer               

Marianne Karlsson
Tfn 072-565 22 03

Carina Enoksson
Tfn 070-974 50 59