Villaägarna i Karlstad

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Karlstad.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

2021 med fortsatta föreskrifter för pandemi

Sidan uppdaterad 2021-07-15

Ett stort tack till de två medlemmar som antog utmaningen att delta i det digitala årsmötet.  Ni gjorde det juridiskt möjligt att fatta beslut.

Årsmötet 2021-04-22 lyckades välja ny styrelse med 4 ledamöter vilka konstituerades 2021-05-20 som tjf Ordförande/sekreterare, kassör samt 2 ledamöter.
Vid första gemansamma mötet 2021-06-10 valdes ny ordförande på ett år.

Från Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, fick föreningen 2021-06-01 inbjudan att delta i samråd för ny översiktsplan som redovisas på kommunsidan: https://karlstad.se/karlstad2050
Inbjudan med länk till övrigt material läggs ut under Aktuellt.
Då styrelsen inte tycker sig ha kapacitet att administrera aktiviteten för närvarande kommer sannolikt inte några synpunkter, tankar eller idéer att publiceras av oss.

Intresserade anmäler intresse på e-post till villa.karlstad@gmail.com.

Kom gärna och ta ett tag i vår förening!    

Vi behöver hjälp i medlemsarbete och aktiviteter.