Villaägarna i Karlstad

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Karlstad.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Sidan uppdaterad 2022-04-28

Glad Påsk

Information från styrelsen 2022-04-28:

Trevlig Valborg till er alla
Årsmötet har som tidigare meddelats flyttats till torsdagen 28 april. kl 10:00 till 20:00 och dokument kommer att läggas ut under nästa vecka, dock senast 21 april.
För att genomföra enkäten behöver du/ni logga in på vår sida på samma sätt som i fjol med förhoppning om att många medlemmar utanför styrelsen deltar. 

För att genomföra röstningen vid årsmötet den 28/4 kl 10:00 till 20:00 måste ni logga in på vår lokala sida  villaagarna.se/karlstad  och öppna fliken Protokoll där enkäten finns upplagd.
Inloggning sker med att ange medlemsnummer och lösenord.
Här en enkel manual för svarandet.

Här finns underlaget för dokumentationen: 

Motion från medlem
Verksamhetsberättelse
Dagordning till digitala årsmötet och
Resutat  Balans  Budget 
Revisionsberättelse
Undertecknat material kan visas efter bokning av tid på N Kyrkogatan 4. GDPR-regel.

Kom och ta ett tag i vår förening! Vi har tidigare år deltagit i Lillerudsdagarna men måste i år avsäga deltagandet på grund av för få medlemmar i styrelsen.
Vi behöver hjälp med både medlemsarbete och aktiviteter.