Villaägarna i Karlstad

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Karlstad.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Vi i Karlstads kommun önskar

Ideella föreningen Villaägarna i Karlstad stöder ägare av villafastigheter i Karlstad kommun. Dessutom anordnar vi olika aktiviteter och kommunicerar med kommunen i frågor som berör vårt boende och närmiljö.
Kom och var med i vår förening!

 alla deltagare i vår Kundkväll tillsammans med SkandiaMäklarna  tosdagen 10 april.  Den blev väl besökt och med intressant innehåll. .....Styrelsen