Villaägarna i Karlstad

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Karlstad.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Villaägarna i Karlstad

N Kyrkogatan 4, 652 24 Karlstad
E-post: villa.karlstad@gmail.com
Mobil: 070-831 88 85

Här finns våra stadgar 

 

Styrelsen

Ordförande

Elinor Karlsson
E-post: elinor_karlsson@hotmail.com
Tfn 070-271 63 52

Kassör

Stig Arne Persson
E-post: stigarne.privat@live.com
Tfn 076-051 87 00

Vice ordförande

Maria Larsson
E-post: topix_larsson@hotmail.com
Tfn: 070-251 45 22

Ledamöter

Plats för fler medarbetare

Revisorer

Ove Pettersson
ove.pettersson@vanerforvaltning.se

Bengt Jonsson
bengt.054691319@telia.com