Villaägarna i Karlstad

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Karlstad.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Villaägarna i Karlstad

N Kyrkogatan 4, 652 24 Karlstad
E-post: villa.karlstad@gmail.com
Mobil: 070-831 88 85

Här finns våra stadgar 

STYRELSEN;

Ordförande

Kjell Landin
E-post: kjell.landin@me.com
Tfn 072-745 40 35  

Kassör

Stig Arne Persson
E-post: stigarne.privat@live.com
Tfn 076-051 87 00

Ledamot

Kristina Lindberg
E-post: i.kristina.lindberg@gmail.com

 

Ledamöter

Anki Hörnlund
E-post: anki.hornlund@gmail.com
Tfn: 070-655 64 70

Revisorer

Claes Göran Ekeberg
c.g.b.ekeberg@gmail.com

Bengt Jonsson
bengt.054691319@telia.com