Villaföreningen Hässelby Gård

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Hässelby gård i Stockholms kommun.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Medlemskap

Villaägarnas Riksförbund

För att bättre kunna påverka frågor på högre nivå är vi anslutna till Villaägarnas Riksförbund.

Riksförbundet är remissinstans i olika boendefrågor, exempelvis tomträttslagstiftning, förmögenhetsbeskattning, fastighetstaxering samt plan- och bygglagen. Genom Riksförbundet kan du även få råd privat i juridiska och byggnadstekniska frågor, trädgårdsskötsel mm, i stor utsträckning utan kostnad.

För mer information om Villaägarnas Riksförbund och VISS, se www.villaagarna.se.

Som medlem får du tidningen Villaägaren med 5 nr/år

Där redovisas bl a medlemsrabatter av olika slag (el, olja, byggvaror, försäkringar, mm) som Riksförbundet och VISS har förhandlat fram. Bara genom att utnyttja medlemsrabatter tjänar du in medlemsavgiften flera gånger om.

Hantering av medlemsavgiften och medlemsregister sköts centralt av förbundet.

Information om aktuella frågor och kallelser till möten får du genom kvartersombuden i din brevlåda.

Du behöver villaföreningen och villaföreningen behöver dig!

Välkommen till området!

Lars Asker, Ordförande
Tel 08-38 48 55, 070-585 23 10

Medlemsrabatter

Beträffande rabatter på produkter och tjänster, se förbundets förmåner här eller löpande i tidningen Villaägaren.

Maskinpool

Stegar och rensspiraler för avlopp

För närvarande består vår maskinpool av stegar (2 x 4 meters aluminium) och rensspiraler för avlopp. Dessa kan lånas från materialförvaltarna för 10 kronor per dag.
Omr 8 - Björn Berndtson, Astrakangatan 135 , tfn: 389882 - stege
Omr 9 - Susanne Löfstrand, Sleipnergatan 11, tfn: 7596978 - stege
Omr 10 - Olle Hagberg, Grönbetevägen 94 - tfn: 895867 - stege och rensspiral

Märkutrustning

Föreningen har märkutrustning (Stöldföreningens märkbox) för att märka stöldbegärligt gods och dekaler att sätta upp på ytterdörrarna. De verkar avskräckande. Skulle det ändå bli inbrott ökar möjligheterna dramatiskt att få tillbaks det stulna och att sätta fast tjuvar och hälare om stöldgodset är märkt.

IR-termometer

Vi har även en IR-termometer. Med den kan du exempelvis lätt se var ditt hus läcker ut värme. Utrustningen finns att låna hos Lars Asker eller Göran Andersson, ring först och kolla om den är utlånad.