Villaföreningen Hässelby Gård

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Hässelby gård i Stockholms kommun.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Villaföreningen Hässelby Gård
c/o: Björn Löwgren
Adress: Spireabågen 115
Postadress: 165 59 Hässelby
Telefon: 0709-90 30 00, 08-89 84 48 
E-post: Bjorn@Lowgren.eu

 

Styrelsen

Ordförande

Björn Löwgren
Spireabågen 115
070-990 30 00
08-89 84 48
Bjorn@Lowgren.eu

Vice ordförande

Lars Asker
Friherregatan 133
070-585 23 10
08-38 48 55
Lars.Asker133@gmail.com

Sekreterare

Jonny Schakowsky
Remontgatan 5
070-492 74 86
Jonny@Schakowsky.se

Kassör

Jelena Klimova
Spireabågen 117
072-399 07 79
Elena_Klimova@hotmail.com

Revisor

Iris Larsson
Spireabågen 81

Valberedning

Vakant

Materialförvaltare

Susanne Löfstrand
Materialförvaltare (lång stege)
Sleipnergatan 11
073-971 0 46, 08-759 68 78