Villaägarna Haninge-Tyresö

Välkommen till Villaägarna Haninge-Tyresö!

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kort om oss

Välkommen till Haninge-Tyresökretsen.

Haninge-Tyresökretsens verksamhetsområde är Haninge och Tyresö kommuner. Kretsen är ett lokalt organ inom Stockholmsregionen av Villaägarnas Riksförbund. Kretsen är en ideell förening.

Kretsens uppgift är att tillvarata villaägarnas intressen i ovanstående kommuner, informera medlemmarna om aktuella frågor samt företräda medlemmarna gentemot region och riksförbund. Kretsen skall också verka för rekryteringsfrämjande åtgärder.

Kretsen bevakar lokalt främst plan-, väg- och avgiftsfrågor och har alltmer kommit att bli ett remissorgan i dessa frågor i båda kommunerna. Kretsen arbetar även med brottsförebyggande frågor.

Kretsen består dels av en lokalavdelning vars medlemmar är direktanslutna till förbundet och dels av fyra villaföreningar vars medlemmar är anslutna till förbundet genom sina föreningar. Den 31 december 2020 fanns ca 5000 hushåll som medlemmar i Haninge och Tyresö . Kretsstyrelsen består av ordförande och åtta ledamöter. Kretsen har dessutom en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

Kretsstyrelsen sammanträder 7 - 9 gånger per år. Kretsens högsta beslutande organ är årsmötet som skall ha genomförts senast under april månad.

 

Villaägarnas Riksförbund
Haninge-Tyresökretsen
c/o Ingemar Jonsson
Vegavägen 34B
13649 Vega

Organisationsnummer 802411-9508. Postgirokonto 437 09 50-0.
E-postadresser m m - se under Kontakt.