Villaägarna Haninge-Tyresö

Välkommen till Villaägarna Haninge-Tyresö!

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kort om oss

Välkommen till Villaägarna Haninge-Tyresö.

Villaägarna Haninge-Tyresö verksamhetsområde är Haninge och Tyresö kommuner. 
Föreningen är en ideell förening.

Föreningens uppgift är att tillvarata villaägarnas intressen i ovanstående kommuner, informera medlemmarna om aktuella frågor samt företräda medlemmarna gentemot region och riksförbund. Föreningen skall också verka för rekryteringsfrämjande åtgärder.

Föreningen bevakar lokalt främst plan-,väg- och avgiftsfrågor och har är ett remissorgan i dessa frågor i båda kommunerna. Föreningen arbetar även med trygghetsskapande frågor. Den 31 december 2022 fanns drygt ca 4000 hushåll som medlemmar i Villaägarna Haninge och Tyresö. Styrelsen består av ordförande och sju  ledamöter. Föreningen har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. 
Styrelsen sammanträder 7-9 gånger per år. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som skall ha genomförts senast under april månad.

Villaägarna Haninge-Tyresö
c/o Sören Mattsson
Finnborgsvägen 14
13568 Tyresö

Organisationsnummer 802411-9508.
E-postadresser m m - se under Kontakt.