Villaägarna Haninge-Tyresö

Välkommen till Villaägarna Haninge-Tyresö!

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Villaägarna Haninge-Tyresö
Varvsv 5
135 62 Tyresö

Kontaktperson:
Svante Berg
svante.berg@bergarkitekt.se

 

Styrelsen

Ordförande
Ingemar Jonsson
evingemar@yahoo.se

Sekreterare
Staffan Sillén
staffan.g.sillen@telia.com

Ledamot
Ingwar Åhman-Eklund
ingwarae@gmail.com

Ledamot, kassör
Sören Mattsson
sren.mattsson@telia.com

Vice ordförande
Svante Berg
svante.berg@bergarkitekt.se

Ledamot
Ulf Nilsson
ulf.n.nilsson@telia.com

Ledamot
Lars Palmgren
lars.palmgren@telia.com

Ledamot
Christer Holmberg
holmberg.christer@gmail.com

Revisor
Anders Henjer
anders_henjer@hotmail.com

Revisorssuppleant
Per-Iwar Wiklund
piwiklund@live.com

Valberedning
Kontakta ordförande