Villaägarna Haninge-Tyresö

Välkommen till Villaägarna Haninge-Tyresö!

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Föreningsinformation

Haninge-Tyresökretsens verksamhetsområde är Haninge och Tyresö kommuner. Kretsens uppgift är att tillvarata villaägarnas intressen i ovanstående kommuner, informera medlemmarna om aktuella frågor samt företräda medlemmarna gentemot region och riksförbund. Kretsen skall också verka för rekryteringsfrämjande åtgärder.