Villaägarna Haninge-Tyresö

Välkommen till Villaägarna Haninge-Tyresö!

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Föreningsinformation

Villaägarna Haninge-Tyresö verksamhetsområde är Haninge och Tyresö kommuner. Föreningens uppgift är att tillvarata villaägarnas intressen i ovanstående kommuner, informera medlemmarna om aktuella frågor samt företräda medlemmarna gentemot region och riksförbund. Föreningen skall också verka för rekryteringsfrämjande åtgärder.