Skuru var från början ett sommarstugeområde och trafikerades från havet med ångbåt. Spåren av den tiden finns fortfande kvar genom de många gamla bryggorna och gångvägarna som binder samma dem. Efter sommarstugorna kom fler och fler permanentbostäder vilket lett till den mångfald i bebyggelse som vi har idag.

I följade artikel av Nils Bäcklund kan man läsa om Skurus historia och om hur Skuru har utvecklats från landsbygd och sommarstugeområde till ett modernt villasamhälle.
Ett förortssamhälle växer fram