Enhörna Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Enhörna i Södertälje kommun.

Lummigt hus i Södertälje
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.
Brun träklubba för årsmöten

Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte med Enhörna Villaägareförening

Tid: 26 mars kl 19.00-21.00

Plats: Mötesplatsen

Vi kommer bjuda på landgång med dryck.

Varmt välkomna

//Styrelsen

Kort om oss

Enhörna VillaägareFörening är en partipolitiskt bunden förening, ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Enligt stadgarna är föreningen öppen för "ägare eller innehavare av villafastighet, radhus annat eget hem, fritidshus eller tomt, där sådan bostad kan uppföras". Föreningen är dessutom öppen för andra personer som intresserar sig för föreningens verksamhet.

Föreningen bildades 1966 och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare till fastigheter enligt ovan. Att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde, som omfattar Enhörna kommundel, är också föreningens uppgift.

Samtliga villaägareföreningar i Södertälje samarbetar i ärenden som påverkar föreningarnas medlemmar.

Föreningen

Genom Enhörnas Villaägareförening kan du vara med och påverka hur vår kommun och vårt samhälle skall fungera och utvecklas. Närmare 25 procent av villaägarna i Enhörna är idag medlemmar, och ju fler vi blir desto bättre hörs vi. Vid den senaste kontrollen uppgick antalet medlemmar till 305.